Zamówienia publiczne

Wyniki dla:

3/IAM/2017/11 świadczenie usług w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Master

Opublikowano: 2017.11.15 16:27
Aktualizacja: 2017.11.15 16:27
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

2/IAM/2017/10 Przygotowanie koncepcji wizualno-kreatywnej i założeń graficzno-funkcjonalnych dwóch projektów multimedialnych oraz ich wdrożenie w formie aplikacji internetowych, wraz z dwuletnią gwarancją dla wdrożonych produktów, w podziale na dwa zadani

Opublikowano: 2017.11.09 15:18
Aktualizacja: 2017.11.16 14:17
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

11/IAM/2017/10 dostawa toreb promujących Program Kreatywna Europa

Opublikowano: 2017.10.25 13:19
Aktualizacja: 2017.11.03 18:19
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

8/IAM/2017/09 Zakup licencji dla Instytutu Adama Mickiewicza

Opublikowano: 2017.10.12 18:38
Aktualizacja: 2017.10.26 17:30
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

11/IAM/2017/08 Przygotowanie koncepcji wizualno-kreatywnej i założeń graficzno-funkcjonalnych projektu multimedialnego „Where is Poland?” oraz jego wdrożenie w formie aplikacji internetowej, wraz z dwuletnią gwarancją dla wdrożonego produktu.

Opublikowano: 2017.10.11 17:02
Aktualizacja: 2017.10.24 15:16
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

10/IAM/2017/09 PRZEPROWADZENIE BADAŃ ILOŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH WIZERUNKU POLSKI I POLSKIEJ KULTURY ZA GRANICĄ

Opublikowano: 2017.10.04 21:18
Aktualizacja: 2017.10.31 17:29
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

5/IAM/2017/09 1. Świadczenie usług koordynacji redakcyjnej sekcji rosyjskiej serwisu www.culture.pl w ramach projektu Culture. Media

Opublikowano: 2017.09.21 16:37
Aktualizacja: 2017.09.29 15:47
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

7/IAM/2017/09 dostawa materiałów promocyjnych z nadrukami w podziale na 2 zadania

Opublikowano: 2017.09.21 16:02
Aktualizacja: 2017.10.03 17:40
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

9/IAM/2017/09 Świadczenie usług w zakresie realizacji działań w ramach programu What’s Next związanych z projektami z obszaru muzyki aktualnej w Instytucie Adama Mickiewicza

Opublikowano: 2017.09.15 15:19
Aktualizacja: 2017.09.27 15:58
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

2/IAM/2017/09 usługa druku w podziale na 2 zadania

Opublikowano: 2017.09.12 18:11
Aktualizacja: 2017.09.28 16:04
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

4/IAM/2017/09 współpraca przy realizacji projektów z obszaru krajów Partnerstwa Wschodniego

Opublikowano: 2017.09.11 16:22
Aktualizacja: 2017.09.28 15:59
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

12/IAM/2017/08 Przygotowanie koncepcji wizualno-kreatywnej i projektu graficzno-funkcjonalnego projektu Atlasu Polskich Kompozytorów oraz wdrożenie projektu w formie aplikacji internetowej, wraz ze wsparciem w zakresie SLA oraz CR dla wykonanego projektu

Opublikowano: 2017.09.07 18:48
Aktualizacja: 2017.11.09 19:46
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

9/IAM/2017/08 usługa druku wraz z dostawą dla Instytutu Adama Mickiewicza

Opublikowano: 2017.08.30 18:22
Aktualizacja: 2017.09.12 17:22
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

8/IAM/2017/08 dostawa materiałów promocyjnych w podziale na 4 zadania

Opublikowano: 2017.08.29 16:52
Aktualizacja: 2017.09.15 10:29
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

5/IAM/2017/08 Świadczenie usług w zakresie administracji, logistyki i komunikacji przy realizacji projektu „Musical Paderewski”, w ramach programu Polska 100

Opublikowano: 2017.08.22 18:26
Aktualizacja: 2017.09.07 23:00
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

3/IAM/2017/08 zakup i dostawa macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem

Opublikowano: 2017.08.21 15:35
Aktualizacja: 2017.09.26 16:56
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

4/IAM/2017/08 dostawa materiałów promocyjnych w podziale na 6 zadań

Opublikowano: 2017.08.18 17:35
Aktualizacja: 2017.09.11 17:41
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

1/IAM/201/08 Świadczenie usług w zakresie realizacji działań komunikacyjnych w ramach realizowanych przez IAM programów: Północ Południe, Open Poland, Master oraz innych działań w dziedzinie teatru

Opublikowano: 2017.08.11 14:52
Aktualizacja: 2017.09.07 22:27
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

3/IAM/2017/07 świadczenie usług w zakresie realizacji projektów w ramach programu Polska Design w szczególności koordynacja publikacji IAM z dziedziny designu

Opublikowano: 2017.08.10 16:01
Aktualizacja: 2017.09.07 22:22
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

2/IAM/2017/08 Świadczenie eksperckich usług kreowania wizerunku i usług konsultingowych dla programu Polska Music, I, CULTURE Orchestra oraz programu „Niepodległa” związanych z filarowymi działaniami programów we wszystkich obszarach międzynarodowej prasy

Opublikowano: 2017.08.04 13:58
Aktualizacja: 2017.09.07 22:36
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

Strony