Staże i praktyki

Culture.Lab jest wewnętrznym zespołem redakcji, który odpowiada głównie za rozwój, social media i analitykę projektów cyfrowych. Ponadto zajmujemy się oceną zasadności pomysłów, wyborem wykonawców, działaniami promocyjnymi i szerokim wsparciem dla całego Instytutu w zakresie projektów cyfrowych. Współpraca z zespołem daje szansę na poznanie całego cyklu życia produktów cyfrowych, od fazy pomysłu, poprzez ustalenie założeń, analizę odbiorców, wdrożenie i publikację, a następnie aktualizowanie, utrzymanie i promowanie projektów, które już funkcjonują w sieci.

Pobierz materiały