Wyniki posiedzenia

Beneficjent będzie informowany o decyzji Komisji Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 10 dni roboczych od posiedzenia, na którym rozpatrzono wniosek. Ze względów organizacyjnych, nie udzielamy informacji telefonicznych w dniu posiedzenia Komisji oraz w ciągu kolejnych 3 dni roboczych.

 

Wyniki posiedzenia komisji z dnia 13 czerwca 2018 r.

Liczba wniosków rozpatrywanych: 72
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 41