Wyniki posiedzenia

Beneficjent będzie informowany o decyzji Komisji Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 10 dni roboczych od posiedzenia, na którym rozpatrzono wniosek. Ze względów organizacyjnych, nie udzielamy informacji telefonicznych w dniu posiedzenia Komisji oraz w ciągu kolejnych 3 dni roboczych.

Wyniki posiedzenia z dnia 15 stycznia 2019 r.
 
Liczba wniosków rozpatrywanych: 44
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 24
 

Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 14 punktów

 

Pobierz wyniki posiedzenia