Wyniki posiedzenia

Beneficjent będzie informowany o decyzji Komisji Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 10 dni roboczych od posiedzenia, na którym rozpatrzono wniosek. Ze względów organizacyjnych, nie udzielamy informacji telefonicznych w dniu posiedzenia Komisji oraz w ciągu kolejnych 3 dni roboczych.

Wyniki posiedzenia z dnia 14 września 2018 r.

Liczba wniosków rozpatrywanych: 75
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 38

Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 15 punktów