Wyniki posiedzenia

Beneficjent będzie informowany o decyzji Komisji Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 10 dni roboczych od posiedzenia, na którym rozpatrzono wniosek. Ze względów organizacyjnych, nie udzielamy informacji telefonicznych w dniu posiedzenia Komisji oraz w ciągu kolejnych 3 dni roboczych.

Wyniki posiedzenia z dnia 7 listopada 2018 r.

Liczba wniosków rozpatrywanych: 49
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 14

Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 16 punktów