Wyniki posiedzenia

Beneficjent będzie informowany o decyzji Komisji Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 10 dni roboczych od posiedzenia, na którym rozpatrzono wniosek. Ze względów organizacyjnych, nie udzielamy informacji telefonicznych w dniu posiedzenia Komisji oraz w ciągu kolejnych 3 dni roboczych.

 

Wyniki posiedzenia komisji z dnia 8 listopada 2017 r. OCENIANE BYŁY WYŁĄCZNIE WNIOSKI DOTYCZĄCE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2017 R. 

Liczba wniosków rozpatrywanych: 32
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 27