Wyniki posiedzenia - marzec 2019

Beneficjent będzie informowany o decyzji Komisji Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 10 dni roboczych od posiedzenia, na którym rozpatrzono wniosek. Ze względów organizacyjnych, nie udzielamy informacji telefonicznych w dniu posiedzenia Komisji oraz w ciągu kolejnych 3 dni roboczych.

Wyniki posiedzenia z dnia 13 marca 2019 r.
 
Liczba wniosków rozpatrywanych: 65
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych: 37
 
Próg umożliwiający otrzymanie dofinansowania: 14 punktów

plik aktualnych wyników: