Instytut Adama Mickiewicza

 

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której zadaniem jest inicjowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej.

Instytut został powołany w 2000 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych. Od 2012 roku jest członkiem prestiżowej organizacji International Society for the Performing Arts (ISPA) zrzeszającej ponad 400 liderów sektora kultury z całego świata. W roku 2011 IAM uzyskał certyfikat ISO 9001:2008

 

Opublikowano: 2013.08.14 08:45
Aktualizacja: 2013.12.19 15:40
Autor: DOOK
Wprowadzenie: DOOK