O nas

Adam Mickiewicz

Odjąłem ręce, wzniosłem nad świata krawędzie,
I kręgi harmoniki wstrzymały się w pędzie.
Sam śpiewam, słyszę me śpiewy —
Długie, przeciągłe jak wichru powiewy,
Przewiewają ludzkiego rodu całe tonie,
Jęczą żalem, ryczą burzą,
I wieki im głucho wtórzą;

A każdy dźwięk ten razem gra i płonie,
Mam go w uchu, mam go w oku,
Jak wiatr, gdy fale kołysze,
Po świstach lot jego słyszę,
Widzę go w szacie obłoku. 
ADAM MICKIEWICZ, Dziady

W kulturze potrzebne są miejsca pewne i trwałe: dzieła i ludzie, jak wzorcowy metr z Sevres, do którego porównuje się inne miary. W polskiej kulturze jedną z wartości uznanych za wzorcowe bez wątpienia pozostaje Adam Mickiewicz - największy polski poeta, który wydaniem „Ballad i romansów” w 1822 roku zapoczątkował polski romantyzm. Dla Polaków to człowiek legenda, pomnik narodowej kultury, zapaleniec walczący piórem o niepodległość i kulturę narodową w burzliwych czasach, na które przypadło jego życie.

Należy jednak pamiętać, że Mickiewicz większość swojego życia spędził z dala od Polski, podróżując po Europie.

To właśnie w Rosji, Francji, Niemczech czy Szwajcarii tworzył i na swój sposób promował kulturę Polski, znajdującej się wówczas pod zaborami. W jednym z listów do swojego przyjaciela Joachima Lelewela napisał

A tak gdzie się obrócisz, z każdej wydasz stopy,
Żeś znad Niemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy”.

Mickiewicz jako mieszkaniec Europy, nawiązywał liczne kontakty w międzynarodowym środowisku artystycznym. Jego improwizacje wzbudzały zachwyt, cieszył się uznaniem swojego talentu, sławą i powodzeniem u kobiet.  W Rosji zaprzyjaźnił się z Aleksanderem Puszkinem, w Berlinie  słuchał wykładów Hegla, w Pradze spotkał się z czeskim poetą Vaclavem Hanką. W Weimarze był gościem Goethego, który napisał dla niego wiersz i podarował mu swoje gęsie pióro. W Paryżu brał udział w życiu publicznym - współpracował m.in. z Towarzystwem Literackim, przyjaźnił się z ks. Hughes'em de Lamennais i Charles'em de Montalembertem, uczestniczył w przyjęciach, gdzie spotykał George Sand i Fryderyka Chopina. Był cenionym przez studentów profesorem literatury łacińskiej na uniwersytecie w Lozannie i wykładowcą katedry literatur słowiańskich w Collège de France w Paryżu. Podczas pojedynku na improwizacje z Juliuszem Słowackim, potrafił doprowadzić swojego rywala do szlochania ze wzruszenia. Gdzie  się nie pojawił, stawał się obiektem zainteresowania. Poprzez twórczość, kierował uwagę swojego audytorium także na samą Polskę.

Dlatego do dzisiaj Mickiewicz nas inspiruje. Zależy nam na tym, żeby polska kultura była obecna poza granicami naszego kraju i podobnie jak  Mickiewicz, potrafiła zaciekawić, zainspirować, wzruszyć, czasem zbulwersować, a czasem rozkochać w sobie swoją „widownię”.

I robimy wszystko, by tak właśnie było.

NASZE WARTOŚCI:

Jakość

Zaufanie

Wiarygodność

Ciągłość

Transfer wiedzy

Transfer idei

Poczucie humoru

Gościnność

 

DZIAŁALNOŚĆ

Stała działalność Instytutu Adama Mickiewicza:

  • opowiadamy Polskę za granicą i aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych na świecie takich jak festiwale, targi czy wystawy;
  • tworzymy i aktualizujemy zintegrowany system informacji o polskiej kulturze oraz rozpowszechniamy te informacje - także w językach obcych - w światowych zasobach www;
  • tworzymy i gromadzimy materiały informacyjne i promocyjne (wielojęzyczne wydawnictwa, ilustracje, nagrania, filmy, programy literackie, projekty wystawiennicze)  oraz udostępniamy te materiały zainteresowanym osobom i instytucjom w Polsce i za granicą;
  • przygotowujemy dla zagranicznych profesjonalistów kultury, badaczy i specjalistów z różnych dziedzin niezbędne materiały i informacje o Polsce i polskiej kulturze;
  • organizujemy wizyty studyjne międzynarodowych kuratorów, promotorów, selekcjonerów, krytyków i twórców.

Projekty

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki POLSKA poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 67 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i  Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5000 wydarzeń kulturalnych, które obejrzało blisko 50 milionów widzów na pięciu kontynentach. Wszystkie projekty prowadzone przez Instytut sygnowane są flagową marką Culture.pl.

Prowadzony przez Instytut portal Culture.pl to codziennie aktualizowany serwis informujący o najciekawszych wydarzeniach związanych z polską kulturą na całym świecie - oprócz informacji o wydarzeniach organizowanych w Polsce i za granicą, znaleźć tu można liczne sylwetki artystów, recenzje, eseje, opisy i informacje o instytucjach kultury. Strona, która w 2014 roku liczyła sobie niemal 3 miliony użytkowników z całego świata, dostępna jest już w 3 językach – polskim, angielskim i rosyjskim. W 2015 roku portal zdobył nagrodę Gwarancje Kultury w kategorii „Kultura w sieci.”

PRACOWNICY IAM

 

Opublikowano: 2013.08.14 08:43
Aktualizacja: 2017.06.19 12:47
Autor: Administrator
Wprowadzenie: Administrator