Open Call Słodowy Remixed

Zapraszamy artystów, makerów, designerów, modelarzy, hackerów i wszystkich innych, dla których Adam Słodowy jest inspirującą postacią do zgłaszania pomysłów na realizacje będące reinterpretacją jego dorobku.

Nie nakładamy ograniczeń formalnych - zgłaszane projekty mogą być obiektami, filmami lub sytuacjami performatywnymi, jedynym warunkiem jest realna możliwość ich prezentacji w ograniczonej przestrzeni wystawy, która odbędzie się zagranicą. Szczególnie interesują nas prace problematyzujące zmianę społecznego znaczenia pomysłowości od czasów telewizyjnych programów Słodowego do dziś.

Zwycięski pomysł, zostanie zaprezentowany podczas festiwalu Copenhagen Maker w 7-10.09 obok retrospektywnej wystawy najciekawszych projektów Adama Słodowego autorstwa artysty wizualnego Janka Simona.

Zasady uczestnictwa:

Realizacja musi się odnosić do dziedzictwa Adama Słodowego.
Obiekty składające się na wystawę będą prezentowane na strukturze z regałów magazynowych rozmieszczonych na powierzchni około 40m2. Zgłaszane projekty muszą zmieścić się na przestrzeni do 15 m2. Pomysły należy nadsyłać do 10 lipca 2017 na adres: [email protected]. Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis pracy wraz ze szkicem jej wykonania.
Najlepszy projekt zostanie wyłoniony przez jury w składzie Anna Szylar (Instytut Adama Mickiewicza), Jan Sowa (socjolog) i Janek Simon (artysta wizualny). Werdykt jury zostanie ogłoszony pod koniec lipca 2017.
Prezentacja będzie miała miejsce w Kopenhadze w dniach 7-10 września 2017.
Organizatorzy zobowiązują się pokryć koszty podróży autora zwycięskiego projektu na festiwal oraz koszt produkcji w wysokości do 5000 PLN.

Projekt finansowany ze środków Instytutu Adama Mickiewicza działającego pod marką Culture.pl
Instytut Adama Mickiewicza, działający pod marką Culture.pl, jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki POLSKA poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i  Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń kulturalnych, które obejrzało blisko 52,5 miliona widzów na pięciu kontynentach.
Prowadzony przez Instytut portal Culture.pl to codziennie aktualizowany serwis informujący o najciekawszych wydarzeniach związanych z polską kulturą na całym świecie - oprócz informacji o wydarzeniach organizowanych w Polsce i za granicą, znaleźć tu można liczne sylwetki artystów, recenzje, eseje, opisy i informacje o instytucjach kultury. Strona, która w 2015 roku liczyła sobie niemal 4,5 miliona użytkowników z całego świata, dostępna jest w 3 językach – polskim, angielskim i rosyjskim. W 2015 roku portal zdobył nagrodę Gwarancje Kultury w kategorii
"Kultura w sieci".

Opublikowano: 2017.06.09 08:59
Aktualizacja: 2017.07.21 13:28
Autor: Dagmara Staga
Wprowadzenie: Dagmara Staga