Otwarty nabór dla polskich artystów i artystek

Wyniki konkursu o stypendium im. Zofii Nalepińskiej-Bojczuk.

Jury w składzie:
Tetyana Filevska (Dyrektor, Instytut Ukraiński)
Barbara Krzeska (Zastępca Dyrektora, Instytut Adama Mickiewicza)
Marcel Skierski (Zastępca Dyrektora, CSW, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski)
Tatiana Kochubinska (Niezależna kuratorka zw. z ukraińską sztuką współczesną)
Yuliya Kostereva (Kuratorka, Open Place)
Anna Lazar  (Kuratorka, Muzeum Sztuki w Łodzi)
 
wybrało laureata konkursu o stypendium im. Zofii Nalepińskiej-Bojczuk.
 
Artysta wizualny, Daniel Kotowski, pojedzie na dwumiesięczną rezydencję, w Kijowie w sierpniu 2022 roku, której kuratorami są artyści z kolektywu Open Place.
 
Daniel Kotowski - artysta wizualny, performer. Urodzony w 1993 roku absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2018) oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie (2016). Doktorant Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jego praktyka artystyczna inspiruje refleksję nad sposobami istnienia. Obserwuje doświadczenia i relacje międzyludzkie oraz to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Jego prace często odwołują się do koncepcji biowładzy i biopolityki. Szczególnie interesują go kategorie „kompletności” i „ułomności”, ich dwuznaczność i ukryty potencjał. Mówi o sobie, że jest wskaźnikiem niekompletności, niezgodności z normą, bo jest Głuchy i nie używa mowy fonicznej. Poprzez swoją sztukę opracowuje własną strategię komunikacji.
 
 
--------

Stypendium Zofii Nalepińskiej-Bojczuk to coroczny program Instytutu Ukraińskiego, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz Instytutu Adama Mickiewicza (IAM) oferujący polskim artystom dwumiesięczny pobyt artystyczno-badawczy w Kijowie (sierpień—wrzesień 2022).

Rezydencja umożliwia budowanie wspólnego i krytycznego zrozumienia życia codziennego oraz zmian zachodzących we współczesnym polskim i ukraińskim społeczeństwie, kulturze, sztuce i nauce. Rezydencja jest narzędziem do zdobywania wiedzy, nawiązywania kontaktów i relacji pomiędzy polskimi i ukraińskimi artystkami i artystkami, badaczkami i badaczami, kuratorami i kuratorkami.

Kuratorzy/rki z Open Place zapewnią polskiemu artyście/artystce stałe wsparcie podczas pobytu, przybliżą społeczny, polityczny i artystyczny kontekst Ukrainy, pomogą w poszukiwaniach i organizowaniu wyjazdów badawczych, spotkań i dyskusji.

Organizatorzy:

Instytut Ukraiński jest instytucją publiczną przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy. Naszą misją jest umocnienie międzynarodowej pozycji Ukrainy za pomocą dyplomacji kulturalnej. Ułatwiamy kontakty międzynarodowe pomiędzy ludźmi i instytucjami oraz stwarzamy Ukrainie możliwości interakcji i współpracy ze światem.

ui.org.ua

 

Program rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski to program kuratorski skierowany do artystów i artystek oraz kuratorów i kuratorek przyjeżdżających do Polski z całego świata. Wspieramy naszych gości w realizacji projektów artystycznych i zachęcamy do eksperymentowania w wybranych przez siebie dziedzinach. Rezydencje rozumiemy jako medium aktywności artystycznej, które pozwala artystom i artystkom na poszukiwanie innych sposobów prezentacji niż model wystawy. Prowadzimy projekty badawcze mapujące miasto, współpracujemy z lokalnymi społecznościami, wspieramy wymianę wiedzy. Promujemy ideę mobilności na terenie Polski i szeroko rozumianej Europy Wschodniej.

u-jazdowski.pl/pl/program/rezydencje

 

Instytut Adama Mickiewicza (IAM) jest państwową instytucją kultury, której misją jest prezentacja polskiej kultury i dziedzictwa na arenie międzynarodowej. Instytut współpracuje z partnerami zagranicznymi i inicjuje międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami i w zgodzie z polityką zagraniczną państwa. W ramach swojej działalności IAM zrealizował projekty kulturalne w 70 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Maroku, Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii i Korei. Do tej pory zaprezentował ponad 38 programów strategicznych, które obejrzało blisko 60 milionów widzów. Działalność Instytutu Adama Mickiewicza wspierana jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Instytut od wielu lat wspiera międzynarodowy dialog w dziedzinie sztuk wizualnych. Wydaje się to szczególnie ważne w czasach, gdy obecność i rozpoznawalność artystów i artystek zależy nie tylko od wartości ich sztuki, ale także od jej bezpośredniego oddziaływania. Działalność IAM obejmuje wystawy, promocję wydarzeń artystycznych, inicjowanie i realizację projektów badawczych oraz — we współpracy z międzynarodowymi wydawnictwami — wspieranie publikacji. IAM aktywnie współpracuje z partnerami zagranicznymi (kuratorami i kuratorkami, krytykami i krytyczka sztuki, galeriami), czego efektem jest obecność polskich artystów i artystek na renomowanych wydarzeniach artystycznych i rezydencjach.

www.iam.pl, www.culture.pl

 

Program Open Place Residency wyrósł z działań założonego w 1999 roku kolektywu artystycznego. Open Place Residency to prowadzony przez artystów i kuratorów, artystki i kuratorki program skupiający się na komunikacji, współtworzeniu, eksperymentowaniu i partnerskim uczeniu się. Od 2004 roku gościliśmy w Ukrainie ponad 60 międzynarodowych badaczy i badaczek, artystów i artystek, kuratorek i kuratorów z Austrii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Danii, Gruzji, Wielkiej Brytanii, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Holandii, Polski, Słowacji, Szwajcarii, Tadżykistanu, Ukrainy , USA i Uzbekistanu. Open Place wspiera interdyscyplinarne projekty mające na celu poszerzenie pojęcia tworzenia sztuki i angażowanie nowych grup ludzi w proces twórczy.

openplace.com.ua