Europa dla Obywateli

"Europa dla obywateli" to program Unii Europejskiej wspierający aktywne obywatelstwo europejskie. Program ten, zaplanowany na lata 2014-2020, dąży do zaangażowania obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej.

Dofinansowanie można otrzymać na działania realizowane w ramach dwóch komponentów: "Pamięć europejska" i "Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie".
Pierwszy komponent dedykowany jest projektom upamiętniającym ważne wydarzenia w historii Europy; debatom, konferencjom, warsztatom i innym działaniom prowadzącym do refleksji nad przyczynami powstania reżimów totalitarnych i przyczyniającym się do zwiększenia tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Do działań wspieranych w ramach drugiego komponentu należą międzynarodowe partnerstwa i sieci miast - tu wnioskodawcami są władze samorządowe - oraz projekty społeczeństwa obywatelskiego realizowane przez organizacje pozarządowe.

 

Zobacz inne projekty Instytutu

Opublikowano: 2016.04.26 21:09
Aktualizacja: 2017.09.08 10:04
Autor: Instytut Adama Mickiewicza
Wprowadzenie: Instytut Adama Mickiewicza