Kreatywna Europa

KREATYWNA EUROPA to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Program ten, przewidziany do realizacji w latach 2014-2020, zawiera trzy komponenty: MEDIA, Kultura i część międzysektorową z nowym instrumentem finansowym (od 2016 r.).

Kreatywna Europa opiera się na sukcesie programów Kultura i MEDIA oraz doświadczeniach wyniesionych z ich realizacji. Oznacza większe wsparcie dla europejskiej kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych. Z budżetem wynoszącym 1,46 mld EUR w okresie najbliższych siedmiu lat program pobudzi rozwój sektora kultury i sektora kreatywnego, umożliwiając dofinansowanie działalności przynajmniej 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 2 000 kin, 800 filmów i 4 500 tłumaczeń książek. Nowy instrument gwarancji finansowych, który został uruchomiony w ramach programu w 2016 roku pozwoli zaś małym i średnim podmiotom z sektorów audiowizualnego, kultury i kreatywnego uzyskać kredyty bankowe na finansowanie działalności.

CELAMI PROGRAMU SĄ:

 • promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa,
 • strategiczne budowanie publiczności europejskiej,
 • podnoszenie konkurencyjności sektorów na poziomie międzynarodowym,
 • zwiększanie dostępności dzieł.

KOMPONENT KULTURA PROGRAMU KREATYWNA EUROPA

Komponent Kultura jest częścią programu Kreatywna Europa przeznaczoną dla publicznych oraz prywatnych instytucji, organizacji i innych podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury oraz kreatywnym.

Cele komponentu Kultura:

 • promocja europejskiej kultury i sztuki,
 • zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich,
 • budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym,
 • rozwój europejskiej publiczności,
 • dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji,
 • kształcenie profesjonalistów.

Obszary grantowe komponentu Kultura

Powyższe cele można realizować poprzez międzynarodowe działania artystyczne i kreatywne w ramach wybranego obszaru grantowego:

 • Projekty współpracy europejskiej
 • Tłumaczenia literackie
 • Platformy europejskie
 • Sieci europejskie

Powyższe obszary mają odmienne wytyczne, priorytety i wymagania, które należy spełnić, aby projekt miał szansę na zdobycie wsparcia finansowego.

KOMPONENT MEDIA PROGRAMU KREATYWNA EUROPA

Skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, kin promujących filmy europejskie. Jego celem jest wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizualnego oraz pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji.

Cele komponentu MEDIA:

 • wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej
 • zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich
 • profesjonalizacja sektora audiowizualnego
 • pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji

Obszary grantowe komponentu MEDIA

 • Szkolenia dla profesjonalistów branży audiowizualnej
 • Development (projekty pojedyncze, pakiety projektów, gry wideo)
 • TV Programming
 • Fundusze koprodukcyjne
 • Dostęp do rynków
 • Wsparcie dla dystrybutorów i agentów sprzedaży
 • Festiwale
 • Edukacja filmowa
 • Sieci kin

CREATIVE EUROPE DESK POLSKA     

Creative Europe Desk Polska jest biurem reprezentującym program Kreatywna Europa w Polsce. Naszymi najważniejszymi zadaniami są:

 • promocja programu i możliwości zdobycia dofinansowania na realizację europejskich działań kreatywnych i kulturalnych
 • zwiększanie widoczności projektów, które uzyskały dzięki niemu wsparcie finansowe.

Jako przedstawiciele Creative Europe Desk Polska nie ograniczamy się do działań informacyjnych. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej polskich instytucji i organizacji mogło skorzystać z funduszy oferowanych przez program Kreatywna Europa, dlatego też staramy się wspomóc wnioskodawców na każdym etapie procesu aplikacyjnego – od sformułowania koncepcji projektu do pomyślnego złożenia wniosku. 

Inicjatywy, które podejmujemy, żeby ułatwić wnioskodawcom drogę do zdobycia dofinansowania to między innymi:

 • pomoc w poszukiwaniu partnerów zagranicznych do projektów kulturalnych,
 • prowadzenie bezpłatnych konsultacji z zakresu merytorycznych i formalnych aspektów tworzenia projektów,
 • organizowanie warsztatów kompetencyjnych na temat przygotowania i realizacji projektów międzynarodowych,
 • szkolenia, seminaria, konferencje i spotkania informacyjne.

Zachęcamy do kontaktu i bezpośrednich spotkań w naszym biurze – dołożymy wszelkich starań, aby uzyskali Państwo niezbędną pomoc i merytoryczne wsparcie.

Małgorzata Kiełkiewicz-Żak

kierownik Wydziału Programów Europejskich

tel: 22 44 76 180

Zobacz inne projekty Instytutu

Opublikowano: 2013.12.19 14:41
Aktualizacja: 2017.09.08 09:57
Autor: Instytut Adama Mickiewicza
Wprowadzenie: Instytut Adama Mickiewicza