Program EEPAP

East European Performing Arts Platform (EEPAP) to projekt, który inicjuje i wspiera współpracę twórców i specjalistów związanych ze sztukami performatywnymi, realizując wydarzenia artystyczne, działania edukacyjne i rezydencyjne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Białoruś, Czechy, Chorwacja, Słowacja, Słowenia, Macedonia, Polska, Ukraina, Węgry, Kosowo, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Rumunia, Mołdawia, Serbia) oraz w Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji,

Platforma została utworzona w 2011 roku przez Instytut Adama Mickiewicza. Od roku 2012 jest prowadzona we współpracy z Urzędem Miasta Lublin. Siedzibą EEPAP jest Centrum Kultury w Lublinie.

Działania EEPAP opierają się na dwóch głównych filarach, którymi są: Think Thank/Centum Wiedzy oraz Platforma Współpracy.

Think Thank/Centrum Wiedzy gromadzi i dystrybuuje wiedzę za pomocą takich narzędzi, jak: strona internetowa, media społecznościowe, publikacje. Korzysta z doświadczenia zespołu eksperckiego, z którym współtworzy projekt Centrum Performatywne. Centrum jest międzynarodowym laboratorium łączącym działania badawczo-edukacyjne i artystyczne, adresowanym do twórców i teoretyków teatru i tańca, kulturoznawców, socjologów oraz studentów i doktorantów tych i pokrewnych dziedzin humanistyki. Tworzy dla nich przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń, pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych z zakresu sztuk performatywnych.

W 2019 roku w ramach Centrum Performatywnego dzięki wsparciu niemieckiej fundacji Allianz Kulturstiftung będzie realizowany projekt "And what if…? An imaginary school for the future of the (art) institutions".

Ponadto w ramach Centrum Wiedzy, EEPAP z najważniejszymi ośrodkami akademickimi w Europie, zajmującymi się sztukami performatywnymi współwydaje publikacje, których założeniami są m.in. ukazanie i sproblematyzowanie najciekawszych zjawisk w teatrze i tańcu Europy Środkowej i Wschodniej.

Platforma Współpracy inicjuje i wspiera spotkania, których celem jest sieciowanie profesjonalistów z obszaru sztuk performatywnych, tworzy przestrzeń dla wspólnych projektów oraz wzajemnej wymiany doświadczenia i wiedzy.

EEPAP współpracuje zarówno z artystami i organizacjami z krajów regionu, jak również z wieloma innymi krajami i organizacjami międzynarodowymi. W tym celu prowadzona jest ścisła współpraca, przede wszystkim, z europejskimi organizacjami, takimi jak: International Network for Contemporary Performing Arts (IETM), Office National De Diffusion Artistique (ONDA), British Council, On the move.

EEPAP jest obecny na najważniejszych konferencjach, festiwalach i wydarzeniach z dziedziny sztuk performatywnych w Europie i na świecie, tworzy ramy dla realizacji projektów inicjowanych przez partnerów z krajów EEPAP (doradztwo w poszukiwaniu właściwych partnerów, wsparcie w nawiązywaniu kontaktów i poszukiwania funduszy, doradzanie partnerom spoza regionu EEPAP na temat możliwości współpracy w regionie).

Począwszy od 2019 roku EEPAP realizuje dwa projekty finansowane ze środków zewnętrznych: RESHAPE, którego liderem jest Office National De Diffusion Artistique (ONDA) oraz Europe Beyond Access, którego liderem jest British Council.

Przejdź na stronę projektu

Marta Szymańska

Koordynator EEPAP

+48 81 466 61 18
Opublikowano: 2016.08.23 12:32
Aktualizacja: 2020.07.08 10:38
Autor: Karolina Babij
Wprowadzenie: Karolina Babij