Europa dla Obywateli

"Europa dla obywateli" to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. 

Cele ogólne programu:

Przyczynianie się do lepszego rozumienia zagadnień związanych z Unią, jej historią i różnorodnością przez obywateli Unii,
Promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii.

Cele szczegółowe programu:

Pogłębianie świadomości obywatelskiej na temat pamięci europejskiej, wspólnych wartości i celów Unii poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenie sieci kontaktów,
Zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa Europejczyków w tworzeniu polityk poprzez włączanie ich do procesów decyzyjnych, promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz wolontariatu w skali całej Unii.

Projekty z udziałem partnerów międzynarodowych lub o wyraźnym wymiarze europejskim, można realizować w dwóch obszarach tematycznych:

Komponent 1. Pamięć europejska, dedykowany projektom dotyczącym przyczyn pojawienia się reżimów totalitarnych i innych punktów zwrotnych w najnowszej historii Europy, a także refleksji nad wielokulturowością i wspólnymi wartościami,
Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, dodatkowo podzielony – w zależności od typu projektów i rodzaju wnioskodawców – na trzy działania:

Działanie 2.1. Partnerstwo miast – krótkie (do 21 dni) projekty mające na celu nawiązanie kontaktów międzynarodowych na poziomie samorządów i spotkania obywateli,
Działanie 2.2. Sieci miast – trwające do dwóch lat projekty mające na celu pogłębienie współpracy tematycznej samorządów na poziomie europejskim,
Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego – projekty realizowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, obejmujące działania takie, jak promowanie zaangażowania społecznego i solidarności, gromadzenie opinii, wolontariat.

Program jest także realizowany poprzez Działanie horyzontalne: Waloryzację (analizę, rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników projektów) oraz Granty operacyjne (dotacje na działalność) różniące się od dotacji na projekty tym, że zapewniają wsparcie finansowe w zakresie kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji zwykłych działań organizacji.

Całkowity budżet programu na lata 2014-2020 wynosi 185 468 000 euro. 

www.europadlaobywateli.pl

Opublikowano: 2013.12.19 14:42
Aktualizacja: 2017.02.01 12:31
Autor: Sylwia Wysłowska
Wprowadzenie: Sylwia Wysłowska