Kampusy

Projekt promocji Polski na campusach w Stanach Zjednoczonych to wymiana kulturalna pomiędzy Polską a wybranymi najlepszymi uczelniami. Obecnie projekt obejmuje swoim oddziaływaniem pięć szkół: Harvard, MIT, Princeton, Yale i University of Michigan. Naszym głównym celem jest zmiana wizerunku Polski wśród młodych ludzi, którzy w przyszłości będą mieli decydujący wpływ na postrzeganie naszego kraju w USA i na świecie. Planujemy rozmaite formy współpracy: od prezentacji gotowych projektów, przez koprodukcje i produkcje studenckie, po programy study abroad, pobyty rezydencyjne, warsztaty, konferencje i publikacje. Wszystkie te działania łączy próba pogodzenia kultury i nauki.

Opublikowano: 2013.12.19 12:45
Aktualizacja: 2013.12.21 10:47
Autor: Administrator
Wprowadzenie: Administrator