Master Project

Projekt Master to trzon naszej działalności – w jego ramach realizowane są wydarzenia artystyczne ze wszystkich dziedzin sztuki: teatr, film, literatura, sztuki wizualne, muzyka aktualna i muzyka poważna, bez ograniczeń terytorialnych, lecz zgodne z przyjęta strategią IAM oraz z priorytetami geograficznymi MSZ i MKiDN. Stanowi on inkubator dla nowych projektów oraz miejsce kapitalizacji rezultatów poszczególnych projektów geograficznych.

Opublikowano: 2013.12.19 12:32
Aktualizacja: 2014.04.07 14:18
Autor: Administrator
Wprowadzenie: Administrator