Instytut Adama Mickiewicza poszukuje osoby do współpracy przy zarządzaniu danymi w innowacyjnym projekcie multimedialnym dot. polskiej muzyki klasycznej

 Wymagania: 

1. Wykształcenie wyższe co najmniej licencjackie ; 

2. Komunikatywność; 

3. Dbałość o szczegóły; 

4. Bardzo dobra znajomość Excela; 

5. Umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym, sprawnej komunikacji interpersonalnej, pracy pod presją czasu; 

6. Dobra znajomość języka angielskiego; 

7. Wysoka kultura osobista; 

 

Dodatkowym atutem będzie: 

1. Wiedza z zakresu muzyki klasycznej/współczesnej i funkcjonowania międzynarodowego środowiska muzycznego; 

2. Doświadczenie w realizacji projektów internetowych z zakresy kultury; 

3. Wiedza z zakresu umów licencyjnych; 

4. Znajomość programów do obsługi baz danych. 

 

Współpraca odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

List motywacyjny oraz CV prosimy przesyłać na adres: [email protected] 

do dnia 20 stycznia 2020 z dopiskiem „MPK” 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected]

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody); 

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. 

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej), 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO, 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM. 

Pobierz materiały
Opublikowano: 2020.01.08 14:43
Aktualizacja: 2020.03.20 12:39
Autor: Marta Dymek
Wprowadzenie: Marta Dymek