Instytut Adama Mickiewicza poszukuje osoby/firmy do współpracy w związku z realizacją dodatkowych zadań w ramach Programu VISUAL POLAND.

VISUAL POLAND jest nowopowstałym w Instytucie Adama Mickiewicza programem, dedykowanym szeroko rozumianym sztukom wizualnym. Misją programu jest zarówno wzmacnianie wizerunku Polski jako zagłębia twórczych działań z zakresu sztuki współczesnej oraz pozycji polskich twórców w międzynarodowym obiegu, jak i wprowadzanie zjawisk i postaci z polskiej historii sztuki do międzynarodowego kanonu oraz umiejscowienie polskich zjawisk wizualnych w szerokim kontekście. Program wspiera wymianę i współpracę zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i pomiędzy indywidualnymi artystami, kuratorami i badaczami, poprzez m.in. organizację rezydencji, spotkań eksperckich, jak i wizyt studyjnych.

Instytut Adama Mickiewicza poszukuje realizatora projektów z dziedziny sztuki wizualne, który będzie nadzorował realizację szeregu projektów z ww. dziedziny pod kątem administracyjnym, finansowym oraz merytorycznym.

Zakres działań:

Współpraca przy realizacji zadań w zakresie organizacyjnym, a w szczególności:

 • Realizacja i administracja projektów odbywających się w ramach Programu Visual Poland w oparciu o strategię programu ;
 • Koordynacja realizacji projektów w ramach Programu Visual Poland, w tym w szczególności: opracowywanie koncepcji, harmonogramów, planowanie, szacowanie budżetów, realizacja, rozliczanie, dokumentacja, to znaczy przygotowywanie odpowiednich wniosków, umów, nadzór nad realizacją umów, dostarczanie danych do ew. przetargów, rozliczenie faktur, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz materiałów archiwalnych;
 • Komunikacja z instytucjami partnerskimi VISUAL POLAND w obszarze sztuk wizualnych, oraz zgłaszającymi się do programu potencjalnymi nowymi partnerami
 • Organizacja oraz nadzór nad rozliczaniem rezydencji artystycznych i kuratorskich  oraz wizyt studyjnych związanych z realizacją programu VISUAL POLAND;
 • Współpraca przy  strukturyzowaniu i organizacji planowanych nowych formatów i programów wsparcia;
 • Współpraca z Wydziałem Komunikacji, Culture.Media i innymi programami/wydziałami Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikacji projektów z dziedziny sztuk wizualnych;
 • Wsparcie organizacyjne i logistyczne managera Programu VISUAL POLAND;

Wymagania :

 • Minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie planowania i realizacji projektów z dziedziny sztuki wizualne w Polsce lub za granicą; 
 • Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania lub/i nauk humanistycznych;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Znajomość podstawowych zagadnień związanych z ustawą o finansach publicznych;
 • Umiejętność opracowywania planów finansowych i budżetów związanych z realizowanymi projektami;
 • Umiejętność obsługi produktów MS Office (lub odpowiedników) na poziomie zaawansowanym;
 • Umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym, sprawnej komunikacji interpersonalnej,
 • Dbałość o szczegóły, wysoka kultura osobista.
 • Dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność negocjacji i podejmowania decyzji;
 • Umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach;

Dodatkowym atutem będzie:

• Znajomość drugiego języka obcego nowożytnego, w szczególności języka francuskiego lub/i niemieckiego na poziomie komunikatywnym (B1 lub odpowiednik);

• Doświadczenie we współpracy z artystami i dobra znajomość środowiska sztuk wizualnych

  w Polsce

• Doświadczenie w realizacji projektów w środowisku międzynarodowym;

 

Współpraca odbywać się będzie na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Szczegółowe Curriculum Vitae prosimy przesyłać na adres: [email protected] do dnia 6 sierpnia 2019 z dopiskiem:„VISUAL POLAND – sztuki wizualne”

Prosimy o zastosowanie w przesyłanych dokumentach klauzuli:

1)            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,

2)            kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],

3)            Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

4)            Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 3-ech miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5)            W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6)            odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7)            posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8)            ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

 

Opublikowano: 2019.07.16 15:43
Aktualizacja: 2019.07.18 11:04
Autor: Anna Mikołajczyk
Wprowadzenie: Anna Mikołajczyk