Realizator projektów kulturalnych ds. nowych technologii i sztuk wystawienniczych

 

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje

Realizatora projektów kulturalnych

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodowa instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl.

Zakres współpracy obejmował będzie, m. in.:

 • realizację projektów kulturalnych z obszarów designu i sztuk wizualnych, w tym – z wykorzystaniem nowych technologii,
 • opracowywanie koncepcji realizacyjnych projektów kulturalnych, harmonogramów, budżetów, dokumentacji i umów, nadzór nad realizacją przedsięwzięć ich rozliczenie, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 • koordynacja i nadzór nad pracami producentów rozwiązań i projektów z obszaru nowych technologii,
 • współpracę z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami, menadżerami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów kulturalnych, w tym - z wykorzystaniem nowych technologii,
 • współpracę przy realizacji wizyt studyjnych w Polsce i za granicą,
 • współpracę z komórkami organizacyjnymi Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikacji realizowanych projektów.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego w zakresie nowych technologii, kultury, sztuki lub pokrewnego,
 • doświadczenia przy realizacji projektów zakresie nowych technologii,
 • doświadczenia przy realizacji projektów kulturalnych, wydarzeń artystycznych ze szczególnym naciskiem na obszar designu i sztuk wizualnych,
 • biegłej znajomości środowiska MS Office,
 • biegłej znajomości języka angielskiego,
 • miejętności współpracy w środowisku międzynarodowym, sprawnej komunikacji interpersonalnej, efektywnego działania pod presją czasu,
 • rzetelności, dbałości o szczegóły,
 • wysokiej kultury osobistej.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury,
 • doświadczenie w zakresie planowania i realizacji projektów kulturalnych w Polsce lub za granicą.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę cywilnoprawną,
 • współpracę w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów, 
 • udział w projektach międzynarodowych w obszarze kultury i sztuki,
 • środowisko wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

 

CV  prosimy przesyłać pod poniższym linkiem do  22 listopada br:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4a891dfa933a4d48b265085cd7e5d547

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email: [email protected],
 3. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji – do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych,
 4. dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy(w przypadku wyrażenia na to zgody);
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Opublikowano: 2021.11.02 10:50
Aktualizacja: 2021.11.05 17:54
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki