Realizatorzy projektów kulturalnych

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje współpracowników - realizatorów projektów kulturalnych

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu - budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą za granicą, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach świata na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do zakresu współpracy z osobami, których szukamy należeć będzie m. in.:

 • realizacja projektów kulturalnych w zgodzie z koncepcją programową IAM,
 • współdziałanie z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów kulturalnych,
 • przygotowywanie projektów wydarzeń kulturalnych, w tym: opracowywanie koncepcji, planowanie, ustalanie harmonogramów, przygotowywanie dokumentacji, realizacja projektów, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji,
 • przygotowanie umów i koordynacja procesu ich zawierania, procedowanie wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów,
 • tworzenie i prowadzenie budżetów realizowanych projektów, 
 • organizacja wizyt gości związanych z realizowanymi projektami,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami IAM w obszarze definiowania celów (w tym marketingowych)  i wskaźników do projektów oraz ewaluacji projektów,
 • opracowywanie sprawozdań z powierzonych do realizacji projektów.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy szerokiej wiedzy z zakresu kultury oraz:

 • doświadczenia w zarządzaniu projektami kulturalnymi,
 • doświadczenia we współpracy z polskimi oraz zagranicznymi instytucjami zajmującymi się kulturą,
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • wyższego wykształcenia,
 • doświadczenia w pracy w sektorze publicznym, w tym praktycznej znajomości zagadnień zamówień publicznych,
 • znajomości regulacji dotyczących praw autorskich,
 • biegłej znajomości środowisk MS Office,
 • komunikatywności, swobody w nawiązywaniu kontaktów,
 • wysokiej  kultury osobistej i zdolności dyplomatycznych,
 • kreatywności, samodzielności i inicjatywy w działaniu i rozwiązywaniu problemów,
 • wysokich zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • wiedza o polskiej kulturze  i przedsięwzięciach kulturalnych w Polsce,
 • znajomość międzynarodowego rynku kultury, 

Oferujemy:

 • współpraca w oparciu o umowę cywilnoprawna,
 • udział w projektach międzynarodowych w obszarze kultury i sztuki,
 • współpracę z interesującymi i kreatywnymi ludźmi,
 • możliwość współtworzenia projektów Instytutu Adama Mickiewicza.

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w poniższy link lub  skopiować go i otworzyć w nowym oknie przeglądarki:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=86364daeac80453f982bdf547fdceba2

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Opublikowano: 2023.05.10 14:33
Aktualizacja: 2023.09.28 14:29
Autor:
Wprowadzenie: Ida Wrzesień