Redaktor / Redaktorka mediów społecznościowych i strony internetowej Instytutu Adama Mickiewicza

Instytut Adama Mickiewicza poszukuje osoby / firmy do współpracy z Wydziałem Komunikacji w charakterze Redaktora / Redaktorki mediów społecznościowych  i strony internetowej Instytutu Adama Mickiewicza

Zakres zadań:

 • Realizowanie działań z zakresu komunikacji działalności IAM w mediach społecznościowych,
 • Kreowanie, redagowanie tekstów w języku polskim i angielskim w mediach społecznościowych,
 • Kreowanie, redagowanie tekstów w języku polskim i angielskim przeznaczonych na stronę internetową iam.pl, w tym opracowywanie harmonogramu zamieszczania treści oraz rekomendowanie treści i materiałów graficznych,
 • Obsługa strony www.iam.pl w wersji polskiej i angielskiej
 • Rekomendowanie nowych rozwiązań na stronie iam.pl (w wersji polskiej i angielskiej),
 • Aktywizowanie i moderowanie społeczności internetowych oraz poszukiwanie nowych form promocji, dobór odpowiednich kanałów mediów społecznościowych,
 • Zarządzanie kompleksowymi kampaniami oraz prowadzenie profili w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube),
 • Monitoring w/w kanałów społecznościowych, ich analiza oraz przygotowywanie raportów ilościowych i jakościowych,
 • Współpraca z innymi Zespołami i Programami IAM oraz jednostkami zewnętrznymi w celu optymalizacji działań i pozyskiwania treści.
 • Współpraca z grafikiem w celu tworzenia atrakcyjnych treści na kanały społecznościowe oraz stronę www IAM.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe(preferowane kierunki – marketing, polonistyka, anglistyka, PR, reklama, komunikacja dziennikarstwo, socjologia, antropologia kulturowa, kulturoznawstwo zarządzanie kulturą i mediami),
 • płynna znajomość języka angielskiego potwierdzona doświadczeniem w pracy z j. angielskim, certyfikatem lub ukończeniem studiów filologicznych,
 • m.in. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność tworzenia informacji i komunikatów prasowych,
 • znajomość programów pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, systematyczność, komunikatywność,
 • znajomość zagadnień z zakresu współczesnej kultury polskiej.

 Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego i poszerzenia zakresu kompetencji o działania z obszaru marketingu i public relations.
 • Pracę w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

Forma współpracy: umowa cywilnoprawna.

List motywacyjny + CV prosimy przesyłać na adres: [email protected] do 6 września 2019 roku,  tytułując mail „Wydział Komunikacji”.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],

3) Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 3-ech miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

 

Opublikowano: 2019.08.20 10:25
Aktualizacja: 2019.08.20 10:28
Autor: Anonim
Wprowadzenie: Anonim