Płatny staż w Programie „I, CULTURE Orchestra”

Instytut Adama Mickiewicza poszukuje osoby do odbycia płatnego stażu w Programie „I, CULTURE Orchestra” w terminie od 14 maja do 6 lipca 2018 r.

I, CULTURE Orchestra (ICO) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się orkiestr młodzieżowych na świecie. To międzynarodowy zespół młodych muzyków, których rosnący poziom wykonawstwa doceniają melomanii, dziennikarze, eksperci i wybitni soliści. Powstaniu Orkiestry przyświecała idea solidarności oraz postulat budowania mostów ponad podziałami kulturowymi i politycznymi.   Powołany przez Instytut Adama Mickiewicza w 2011 rok program jest szczególną okazją do spotkania młodych muzyków z Polski, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Podczas prób, koncertów i tournée, młodzi muzycy zdobywają doświadczenie w budowaniu relacji, współpracy oraz tworzeniu społeczności opartej na wzajemnym zaufaniu.   W ciągu siedmiu lat swojego istnienia I, CULTURE Orchestra zagrała ponad 41 koncertów w ponad 25 miastach, występując w najbardziej prestiżowych salach koncertowych oraz na słynnych festiwalach w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Francji, Szwecji, Islandii, Danii, Litwie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainie. Do dziś w Programie uczestniczyło ponad 600 młodych muzyków.

Zakres zadań:

  • prace biurowe;
  • wsparcie w działaniach logistycznych

Wymagania:

  • co najmniej komunikacyjna znajomość języka rosyjskiego;
  • płynna obsługa pakietu MC Office (Word, Excel)

Oferujemy:

  • elastyczne godziny pracy (około 20 godzin tygodniowo);
  • zdobycie doświadczenia przy realizacji projektu muzycznego w instytucji publicznej; - poznanie organizacji wewnętrznej i obszarów działania IAM;
  • staż w miłym towarzystwie;
  • wystawienie referencji.

 
Zgłoszenia – CV i kilka zdań na temat motywacji odbycia stażu prosimy przesyłać na adres: [email protected] do 7 maja 2018 roku, tytułując mail: „Staż_ICO”.
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
 
Prosimy o zastosowanie w przesyłanych dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie współpracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”
 
Informacja na temat administrowania danymi: niezależnie od wyniku procesu wyboru, IAM zachowuje nadesłane oferty w bazie danych pod kątem przyszłych rekrutacji. Dane będą przechowywane w bazie przez rok od terminu nadesłania.
 
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z rekrutacją jest Instytut Adama Mickiewicza, adres siedziby: ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa. Dane będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celach rekrutacyjnych, w tym w związku z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

 

Opublikowano: 2018.04.20 12:27
Aktualizacja: 2018.04.23 07:04
Autor: Dagmara Staga
Wprowadzenie: Dagmara Staga