Płatny staż w projekcie Don’t Panic! We’re from Poland

Projekt Don’t Panic! We’re from Poland ma na celu promocję polskiej muzyki za granicą. Porusza się w obszarze muzyki pop, alternatywnej, jazzu, folku, metalu i muzyki elektronicznej. 

Zakres zadań:

1) Wsparcie przy prowadzeniu kanałów DPWFP w mediach społecznościowych

2) Zbieranie feedbacku od artystów po festiwalach

  3) Analiza raportów otrzymywanych od delegatów

  4) monitoring mediów i social mediów,

  6) przygotowywanie tekstów na stronę dontpanic.culture.pl

  7) organizowanie spotkań branżowych

8) tworzenie newslettera DPWFP

9) bieżące prace biurowe

Wymagania:

Znajomość angielskiego w stopniu płynnym. Znajomość polskiej sceny muzyki alternatywnej, popowej, jazzowej, folkowej, metalowej i elektronicznej

Dodatkowym atutem będzie:

Dobra znajomość i umiejętność swobodnego poruszania się w środowisku social media i nowych technologii

Oferujemy:

Staż w miłym towarzystwie, elastyczne godziny pracy (około 10 godzin tygodniowo) Zdobycie doświadczenia w obszarze realizacji projektów w instytucji publicznej.

 

Zgłoszenia List motywacyjny + CV prosimy przesyłać na adres: [email protected] do 25  czerwca 2018 roku, tytułując mail „Staż_[Don’t Panic!]”.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25 („Administrator Danych Osobowych”) informuje, że:

 

•              Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, reprezentowana przez Inspektora Ochrony Danych IAM – kontakt email: [email protected],

•              Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 RODO,

•              Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami,

•              posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

•              ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 

 

                                                                                                                                     ..............……………..…………….

                                                                              czytelny podpis osoby poinformowanej

 

Opublikowano: 2018.06.18 15:50
Aktualizacja: 2018.06.18 15:55
Autor: Emilia
Wprowadzenie: Emilia