Open call Schloss Solitude

 

Rezydencja artystyczna w Akademie Schloss Solitude w Stuttgarcie

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Instytut Adama Mickiewicza (IAM) zapraszają polskich kandydatów i kandydatki na rezydencję artystyczną w Akademie Schloss Solitude od października do grudnia 2021 roku. Program skierowany jest do młodych twórców i twórczyń zainteresowanych podejściem transdyscyplinarnym, mających silną motywację do pracy w grupie.

 • Gdzie? 

Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, Niemcy.

 • Kiedy?

wrzesień–listopad 2022 r. (3 miesiące)

Termin składania aplikacji: 31 maja 2022 r., godz. 23:59 czasu polskiego.

 • Dlaczego warto aplikować?

Pobyt w Schloss Solitude pozwala tworzyć w przyjaznej atmosferze Akademie Schloss Solitude, rozwijać swoje projekty i budować inspirujące relacje.

 • Liczba dostępnych miejsc: 1
 • Uczestnicy: 

Pełnoletnie osoby narodowości polskiej, artyści i artystki pracujący w dziedzinie szeroko rozumianych sztuk wizualnych (w tym performans). 

 • Selekcja: 

Spośród nadesłanych aplikacji kuratorzy i przedstawicielki IAM i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wybiorą do pięciu zgłoszeń, które zostaną przedstawione kuratorom w Akademie Schloss Solitude. Wyboru rezydenta lub rezydentki dokona zespół kuratorski Akademie Schloss Solitude na podstawie oceny aplikacji oraz portfolio uczestników. 

Decyzja zostanie opublikowana na stronie IAM www.iam.pl i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski www.u-jazdowski.pl do 30 lipca 2022. 

 • Finansowanie: 

Stypendium od Akademie Schloss Solitude zapewnia rezydentowi/rezydentce:

 1. 1200 euro za każdy miesiąc rezydencji (maksymalnie przez 3 miesiące)
 2. pokrycie kosztów jednorazowej podróży z miejsca zamieszkania artysty do Stuttgartu i z powrotem, do kwoty 300 euro
 3. 2000 euro na realizację projektu rezydencyjnego
 4. umeblowane studio z przestrzenią mieszkalną oraz przestrzenią do pracy, a także opłaty za prąd, wodę i ogrzewanie.
 • Jak aplikować? 

Aplikacja (w języku angielskim) powinna mieć formę jednego pliku pdf zawierającego w tytule imię i nazwisko (np. Imię_Nazwisko.pdf) i obejmującego następujące elementy: 

1. list motywacyjny (200–1000 słów)

2. CV    

3. portfolio (ostatnie prace, zajęcia kuratorskie, udział w konferencjach, opublikowane artykuły itp.) – maksymalnie 10 MB.

Aplikację należy przesłać na adres: [email protected] do 31 maja 2022 r., do godz. 23:59 czasu polskiego.

Prosimy podpisać plik imieniem i nazwiskiem. Prosimy wpisać w pliku zgłoszeniowym dane kontaktowe – email i nr telefonu, oraz podać informację o aktualnym kraju rezydencji podatkowej. Nie wymagamy podpisywania pliku elektronicznie, ani drukowania i skanowania podpisanego ręcznie pliku. Akceptujemy zgłoszenia w formacie pdf (prosimy nie przysyłać zgłoszeń w wersji jpg lub word).

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego naboru, jednakże nie później niż do dnia ogłoszenia wyników.

Akademie Schloss Solitude od początku swego istnienia łączy wiarę w artystyczną i naukową wymianę z ideą bezpiecznej przystani. Rezydencje w Akademie pozwalają uczestnikom skupić się na rozwijaniu projektów w sprzyjających warunkach materialnych i intelektualnych, dzięki czemu dostępne zasoby mogą być wykorzystane w optymalny sposób. Schloss Solitude dba o to, by twórcy i twórczynie wszelkich dyscyplin mogli i mogły pracować wolni i wolne od wymagań codzienności i presji czasu. Te rezydencje to inwestycja w przyszłość, która może przynieść efekty odsunięte w czasie zarówno dla rezydenta/rezydentki, jak i dla instytucji. 

Więcej: www.akademie-solitude.de/en/

Program rezydencji artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest programem kuratorskim adresowanym do twórców i twórczyń różnych dyscyplin oraz kuratorów i kuratorek przyjeżdżających do Polski z całego świata. Naszych gości wspieramy w realizacji projektów artystycznych oraz zachęcamy do eksperymentowania na wybranych przez siebie polach. Rozumiemy rezydencje jako medium dla działań artystycznych, które pozwalają na poszukiwanie innych modeli prezentacji niż wystawa. Prowadzimy projekty badawcze mapujące miasto, angażujące środowiska lokalne oraz wspieramy wymianę wiedzy. Promujemy ideę mobilności w Polsce i szeroko rozumianej Europie Wschodniej. 

Więcej: www.u-jazdowski.pl/program/rezydencje

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której celem jest budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie. Instytut współpracuje z partnerami zagranicznymi i inicjuje międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 6 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Maroku, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii i Korei. Dotychczas  Instytut zaprezentował 38 strategicznych programów, które obejrzało 60 milionów widzów. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Instytut od lat wspiera m.in. międzynarodowy dialog w dziedzinie sztuk wizualnych. Wydaje się to szczególnie istotne w czasach, kiedy obecność i rozpoznawalność artysty w świecie stanowi nie tylko o wartości jego sztuki, ale i jej bezpośrednim oddziaływaniu. Działania Instytutu obejmują inicjatywy wystawiennicze, promocję wydarzeń artystycznych, inicjowanie i skuteczne prowadzenie projektów badawczych oraz – we współpracy z międzynarodowymi wydawnictwami – wspieranie publikacji. To również stała i aktywna współpraca z partnerami zagranicznymi: kuratorami, kuratorkami, krytykami, krytyczkami, galeriami, czego bezpośrednim efektem jest obecność polskich artystów i artystek w ważnych wydarzeniach artystycznych oraz umożliwienie im udziału w zagranicznych rezydencjach.