POLSKA NA TARGACH JAZZAHEAD! 2024 – OTWARTY NABÓR DLA DELEGATÓW 

POLSKA NA TARGACH JAZZAHEAD! 2024 – OTWARTY NABÓR DLA DELEGATÓW 

Targi muzyczne jazzahead!, odbywające się co roku w Bremie, to największe spotkanie przedstawicieli jazzowej branży na świecie. Oprócz części targowej, podczas której prezentują się wydawcy, organizatorzy festiwali, menedżerowie i sami artyści, Jazzahead! to także wielki showcase'owy festiwal jazzowy. 

W tym roku targi odbędą się w terminie 11 - 13 kwietnia 2024. Tradycyjnie operatorem polskiego stoiska będzie Instytut Adama Mickiewicza. 

Więcej informacji o samych targach można znaleźć na stronie głównej wydarzenia: https://jazzahead.de 

Niniejszy nabór otwarty jest przeznaczony dla przedstawicieli polskiej branży muzycznej, w tym wydawców muzycznych, dyrektorów programowych/artystycznych festiwali jazzowych i menedżerów, planujących promocję polskich artystów za granicą, rozszerzanie sieci dystrybucji i podjecie instytucjonalnej współpracy z międzynarodowymi partnerami. Delegaci wyłonieni w naborze zostaną zaproszeni jako goście polskiego stoiska. 

Wsparcie obejmie koszty akredytacji, zakwaterowania i/lub transportu, do kwoty ustalonej przez IAM. Wsparcie nie obejmie wyżywienia (szczegóły w regulaminie). 

Jak się zgłosić? 

Procedura zgłoszenia jest prosta: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online (link poniżej) do dnia 7 stycznia 2024 roku do godziny 23:59. Wszystkie formularze otrzymane w terminie zostaną poddane ocenie merytorycznej przez zespół IAM. Wnioski złożone po czasie lub złożone na innych niż poniższe formularze nie zostaną wzięte pod uwagę. 

Uwaga! Prosimy o dokładne przeczytanie regulaminu oraz zapoznanie się z treścią formularza dostępną w formacie PDF przed rozpoczęciem jego wypełniania on-line. Formularz zgłoszeniowy on-line jest jedynym dokumentem koniecznym do złożenia na etapie naboru. Link do formularza zgłoszeniowego on-line: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/9ad2a6f8-e63b-7901-d817-d527d31827c8

Regulamin (PDF): Regulamin

Poglądowy formularz zgłoszeniowy (PDF): Formularz zgłoszeniowy

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 24 stycznia 2024 roku na stronie www.iam.pl oraz social mediach IAM i culture.pl.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: [email protected]