Co nowego w naborze 2019

 • Zadania dofinansowanie w programie nie mogą generować przychodów.
 • Wydatki po stronie dofinansowania IAM mogą zostać uznane od dnia decyzji o przyznaniu dofinansowania.
 • Przed podpisaniem umowy beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu potwierdzającego współpracę z partnerem zagranicznym przy realizacji dofinansowanego zadania.
 • Wnioski są składane w systemie Witkac.pl.
 • System nie obsługuje podpisu elektronicznego.
 • Rodzaje kwalifikujących się zadań:
   
  • koncerty
  • wystawy
  • spektakle
  • festiwale
  • przeglądy
  • konferencje dziedzinowe
  • pokazy
  • warsztaty
  • performance
  • wydarzenia site specific
  • prezentacje multimedialne
  • wydarzenia artystyczne poprzedzone rezydencją
  • wydarzenia interdyscyplinarne.

 

Zmodyfikowane zostały wyłączenia z programu. Poniżej pełna lista wyłączeń:        

 • - zadania dotyczące digitalizacji i archiwizacji
 • - zadania polegające na tworzeniu, produkcji i dystrybucji utworów muzycznych, audiowizualnych i literackich, w tym przekładów, publikacje niebędące materiałami promocyjnymi
 • - produkcje filmowe (poza dokumentacją realizowanego zadania, warsztatami filmowymi)
 • - rejsy
 • - wymiana młodzieży
 • - wydarzenia turystyczne i sportowe
 • - udział w targach
 • - rajdy
 • - przemarsze i pochody
 • - stypendia
 • - staże naukowe
 • - rekonstrukcje historyczne, turnieje, zawody i konkursy.