Co nowego w naborze 2020

  • Zadania dofinansowanie w programie mogą generować przychody.
  • Przed podpisaniem umowy beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia porozumienia z partnerem zagranicznym, potwierdzającego zakres i jakość współpracy przy realizacji dofinansowanego zadania.
  • Do listy krajów w Wytycznych programowych dodano Włochy
  • Z programu wyłączone są zadania finansowane w ramach innych Priorytetów Programu Wieloletniego „Niepodległa”, programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i programów własnych realizowanych przez instytucje podległe Ministrowi.