Co nowego w naborze 2022

 

  • Beneficjent jest zobowiązany do załączenia dokumentu potwierdzającego współpracę z partnerem zagranicznym na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Dokument stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie. ( § 1 ust. 9 Regulaminu)
  • Minimalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł. (§ 7 ust. 9 Regulaminu)
  • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 000 zł. (§ 7 ust. 10 Regulaminu)
  • Do listy zadań wyłączonych z programu dopisano rezydencje artystyczne. (§ 6 ust. 7 Regulaminu)
  • Zmianie uległa punktacja przyznawana w ramach kryteriów nr 1, 2 i 4 oceny merytorycznej oraz w ramach kryteriów nr 2 i 3 oceny strategicznej. (§ 10 Regulaminu)