Co nowego w naborze 2021

  • Przed podpisaniem umowy beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia porozumienia z partnerem zagranicznym, potwierdzającego zakres i jakość współpracy przy realizacji dofinansowanego zadania oraz potwierdzenie współpracy z polskimi placówkami zagranicznymi, jeśli było deklarowane we wniosku .
  • Do listy krajów w Wytycznych programowych dodano Irlandię oraz Izrael, wykreślono Finlandię.
  • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 350 000 zł.
  • Jednym z elementów oceny strategicznej wniosku jest kontynuacja wcześniej zainicjowanej współpracy z partnerem zagranicznym.
  • Z programu wyłączone są zadania finansowane w ramach innych Priorytetów Programu Wieloletniego „Niepodległa”, programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i programów własnych realizowanych przez instytucje podległe Ministrowi.