Uwaga na uchybienia formalne

 

Uchybienia formalne, inaczej niż błędy formalne, nie skutkują bezwzględnym odrzuceniem wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o popełnionych we wniosku uchybieniach formalnych i będzie mógł dokonać poprawek w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji.

 

Lista uchybień formalnych:

  • brak podpisów osób uprawnionych na Potwierdzeniu złożenia wniosku
  • podanie we wniosku błędnego numeru NIP lub REGON
  • złożenie do danego programu wniosków w liczbie przekraczającej limit określony w regulaminie programu
  • podanie we wniosku błędnych danych wnioskodawców.

 

         (§ 9 ust. 6 Regulaminu Programu)