Ewa Bogusz-Moore

Ewa Bogusz-Moore

zastępca dyrektora

tel: 22 44 76 115

Ewa Bogusz-Moore z wyksztalcenia wiolonczelistka (Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu); ukończyła również studia w zakresie zarządzania kulturą (City University of London) i była stypendystką prestiżowego Clore Leadership Programme (UK) i Leadership Academy of Poland.

Od 2005 roku pełniła funkcję koordynatora międzynarodowego projektu kompozytorskiego, a następnie pracowała jako manager generalny Sounds New Contemporary Music Festival (SNMF), a także manager ds. projektów Kent Music School. W zespole SNMF odpowiadała za strategię marketingową i rozwój oraz za pozyskiwanie funduszy i repertuar.

W styczniu 2009 r. rozpoczęła współpracę w Instytutem Kultury Polskiej w Londynie jako specjalista ds. muzyki i teatru, odpowiadając za kwestie repertuarowe oraz pozyskiwanie promotorów polskiej kultury w Wielkiej Brytanii. Koordynowała obchody Roku Chopina w Wielkiej Brytanii.

Od 2010 roku jest związana Instytutem Adama Mickiewicza, w którym zarządzała programem Polska Music, oraz projektem I, CULTURE Orchestra, a także projektem Campusy. W 2013 była koordynatorem międzynarodowych obchodów Roku Witolda Lutosławskiego.