Iga Zawadzińska

Iga Zawadzińska

kierownik Wydziału Wizyt Studyjnych, Menedżer Programu Don't Panic! We're From Poland

tel: 22 44 76 103