Katarzyna Dubek

Katarzyna Dubek

Główna Księgowa

Wydział Księgowości zajmuje się:

  • prowadzeniem spraw finansowych Instytutu,
  • prowadzeniem ksiąg rachunkowych księgowości głównej w ujęciu syntetycznym i analitycznym oraz prowadzeniem ksiąg pomocniczych,
  • organizowaniem oraz nadzorowanie gospodarki bankowo-finansowej oraz wykazywanie należytej dbałości o środki finansowe i majątek Instytutu
  • nadzorowaniem przebiegu prac, rozliczeń inwentaryzacji, wyceny składników majątkowych.
  • prowadzeniem gospodarki instytucji zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  • Sporządzaniem deklaracji wynikających z obowiązków sprawozdawczych
  • Opracowaniem materiałów do sprawozdawczości finansowej Instytutu