Magdalena Warejko

Magdalena Warejko

Magdalena Warejko

Zastępca Dyrektora

Jest absolwentką zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Studiowała muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Scuola di Paleografia e Filologia Musicale w Cremonie. Pracowała w roli zastępcy dyrektora orkiestry i chóru Capelli Cracoviensis oraz dyrektora generalnego Chóru Polskiego Radia w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu NGO’sami. Laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w obszarze zarządzania kadrami kultury.