09-10_PL - page 87

I, CULTURE ORCHESTRA
AKADEMIA MUZYCZNA
GDAŃSK
30.08.2010
FILHARMONIA ŚWIĘTOKRZYSKA
KIELCE
1.09.2010
AKADEMIA MUZYCZNA
KATOWICE
2.09.2010
I, CULTURE Orchestra to projekt Instytutu Adama Mickiewicza
realizowany w ramach programu kulturalnego polskiej Prezydencji.
Jego celem jest utworzenie zespołu orkiestrowego, skupiającego
uzdolnioną młodzież z Partnerstwa Wschodniego i Polski, który
wystąpi z koncertami w stolicach Białorusi i Ukrainy, a także
w Polsce i wybranych stolicach Unii Europejskiej.
Poprzez zbudowanie wielonarodowego zespołu orkiestrowego,
składającego się w dużej mierze z muzyków spoza granicy Schengen,
Polska zaprezentuje w Europie otwartość na sąsiadów spoza
Unii Europejskiej. Zwróci też uwagę Unii na artystyczny potencjał
tych krajów.
Przykłady istniejących orkiestr tego typu dowodzą, że podobne
zespoły mają ogromny potencjał artystyczny, społeczny i poli-
tyczny. Mogą stać się laboratorium edukacji obywatelskiej,
a na poziomie artystycznym stwarzają młodzieży muzycznej
niepowtarzalną szansę na profesjonalny rozwój pod okiem
najlepszych specjalistów, nawiązanie kontaktów i zdobycie wyjąt-
kowego doświadczenia.
Wysoki poziom artystyczny zapewni orkiestrze system pracy
oparty na wzorcach orkiestr brytyjskich oraz Młodzieżowej
Orkiestry Unii Europejskiej. Zaangażowano najlepszy międzyna-
rodowy skład wykładowców, od lat specjalizujących się w edu-
kacji orkiestrowej. Co ważne, są to czynni muzycy orkiestrowi
współpracujący z takimi zespołami, jak London Symphony
Orchestra, Philharmonia Orchestra, English National Opera, City
of Birmingham Symphony Orchestra, Opera de Lyon czy
Filharmonia Narodowa. Dyrektorem artystycznym orkiestry
został Paweł Kotla, czołowy dyrygent młodego pokolenia, który
od lat współpracuje z brytyjskimi zespołami orkiestrowymi.
W ramach przygotowań do projektu w 2011, pod koniec sierpnia
2010 roku, w Akademii Muzycznej w Gdańsku odbyły się ośmio-
dniowe pilotażowe warsztaty orkiestrowe dla muzyków z Polski
i Ukrainy. Po nich nastąpiły trzy koncerty z utworami Mieczysława
Karłowicza (
Rapsodia litewska
op. 11), Siergieja Rachmaninowa
(
II Koncert fortepianowy c-moll
op.18) oraz Johannesa Brahmsa
(
II Symfonia D-dur
op.73). Solistką była znakomita młoda pianistka
rosyjska Valentina Igoshina.
W programie kolejnej edycji warsztatów i tournée koncertowego
I, CULTURE Orchestra w 2011 roku znajdzie się muzyka Karola
Szymanowskiego. Jego postać i dorobek będą głównym wątkiem
muzycznym programu kulturalnego polskiej Prezydencji.
MUZYKA NIE ZNA GRANIC
I, CULTURE ORCHESTRA
85
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...134
Powered by FlippingBook