Oferty pracy

Zakres zadań  obejmuje:

 

 • współpracę z mediami i udzielanie informacji związanych z działalnością IAM dziennikarzom oraz innym interesariuszom z Polski i zagranicy,
 • reprezentowanie IAM w mediach,
 • prowadzenie aktualnej bazy dziennikarzy i mediów,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy dotyczące działalności IAM oraz

realizowanych przez IAM projektów,

 • prowadzenie monitoringu mediów w zakresie działalności IAM, cykliczne przygotowywanie opracowań dotyczących ukazujących się publikacji,
 • przygotowywanie komunikatów prasowych oraz innych materiałów związanych

z komunikacją medialną IAM,

 • organizowanie i prowadzenie konferencji, briefingów i innych spotkań prasowych,
 • koordynowanie wystąpień medialnych innych pracowników i współpracowników IAM,
 • zarządzanie mediami społecznościowymi IAM.

Zakres obowiązków będzie obejmował m. in.:

 • udział w procesie budżetowania oraz planowania finansowego Instytutu,
 • kontrolę wykonania budżetu, sporządzanie analiz, raportowanie wyników
 • przygotowywanie prezentacji dla celów zarządczych,
 • wsparcie działu księgowego w obszarach związanych z raportowaniem,
 • rozwój narzędzi analitycznych i raportowych.

Zakres zadań będzie obejmował:

 • zbieranie, opracowywanie i analizowanie danych oraz mierników dot. działalności programowej Instytutu,
 • przygotowywanie opracowań oraz dokumentów planistycznych i strategicznych
  na potrzeby wewnętrzne oraz organizatora,
 • przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań Instytutu Adama Mickiewicza, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Instytutu,
 • ewaluację wybranych działań i projektów Instytutu, w tym opracowywanie koncepcyjne ewaluacji, gromadzenie danych, ich analizowanie oraz prezentowanie,
 • działania związane z uczestniczeniem Wydziału Badań i Rozwoju w wymianie wiedzy i dobrych praktyk z zagranicznymi i krajowymi podmiotami z obszaru kultury
  i międzynarodowych relacji kulturalnych.