Job offers

Zakres zadań:

1.         Administracja budżetem Programów w Porozumieniu z Menadżerem Programu;

2.         Nadzór nad dokumentacją, przygotowywanie raportów w Programie Open Poland i Północ –Południe

3.         Nadzór nad budżetem projektów we współpracy z Realizatorami i Ekspertami;

4.         Monitorowanie rozliczeń finansowych poszczególnych projektów w Programie Open Poland i Programem Północ-Południe;

5.         Monitorowanie rozliczeń umów i zgodności wydatków z UPZP;

6.         Nadzór nad obiegiem umów zawieranych w ramach Programu Open Poland i Północ-Południe

7.         Administrowanie umów zlecenie zleceń i umów o dzieło podpisywanych w ramach Programu Open Poland i Północ-Południe

8.         Prowadzenie wymaganej dokumentacji działań związanych z realizacją projektów w ramach Programu Open Poland i Północ-Południe;

9.         Nadzór nad rozliczeniami delegacji i zaproszeń pokrywanych z kosztów Programu Open Poland i Północ-Południe;

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe (minimum licencjat)
 2. Doświadczenie w zakresie administrowania i rozliczania projektów;
 3. Dbałość o szczegóły;
 4. Komunikatywność
 5. Bardzo dobra znajomość Excela;
 6. Wysokie zdolności organizacyjne, umiejętność pracy wielozadaniowej i pracy pod presją;
 7. Dobra znajomość języka angielskiego;
 8. Wysoka kultura osobista;
 9.  

Dodatkowym atutem będzie:

 1. Doświadczenie w realizacji zamówień w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych z dnia 24 stycznia 2004 r. (t.j., Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.);
 2. Doświadczenie w zakresie opracowywania, monitorowania i rozliczania umów;
 3. Znajomość programu Lotus Notes;
 4. Doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych / współpraca z zagranicą.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 2. Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu,
 3. Udział w szkolenia wspierających rozwój zawodowy
 4. Możliwość zdobycia doświadczenia w organizacji prężnie działającej w promowaniu kultury polskiej za granicą

 

Praca odbywać się będzie na podstawie umowy o pracę.

List motywacyjny oraz CV prosimy przesyłać na adres: [email protected]

do dnia 25  lipca   2019 z dopiskiem „OP_PP_budget holder

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

1)            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,

2)            kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: [email protected],

3)            Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

4)            Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 3-ech miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

5)            W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

6)            odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

7)            posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

8)            ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

 

Pobierz materiały

Northern Dimension Partnership on Culture (NDPC) constituted by MKiDN, is looking for a Head of Secretariat