Job offers

Do naszego zespołu poszukujemy:

 

Kierowniczki /Kierownika wydziału zarządzania kapitałem ludzkim

 

Na tym stanowisku będziesz :

 • Brać udział w tworzeniu i realizacji efektywnej  strategii personalnej IAM. 
 • Projektować i realizować rozwiązania mające na celu budowanie zaangażowania oraz wsparcie w rozwoju pracowników.
 • Prowadzić procesy rekrutacyjne.
 • Zapewniać wsparcie dla kadry kierowniczej w rozwiązywaniu problemów personalnych.
 • Odpowiadać za raportowanie wskaźników HR w IAM.
 • Odpowiada za budowanie wizerunku IAM jako pracodawcy. 
 • Nadzorować procesy obsługi kadrowej pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy. 
 • Zapewniać przestrzeganie prawa pracy w IAM.
 • Prowadzić konieczne rejestry i dokumentację pracowniczą.
 • Ściśle współpracować z wydziałem księgowości w zakresie zarzadzania wynagrodzeniami i naliczania płac.
 • Odpowiadać za właściwe wydatkowanie środków, zgodnie z przyjętymi planami działań i założeniami finansowymi służącymi osiągnięciu założonych celów.