Job offers

Zakres zadań:

 

 1. W obszarze archiwizacji:
 • Współpraca z Archiwum Akt Nowych (AAN) i prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem archiwum zakładowego, w tym:
   1. przejmowanie dokumentacji z jednostek organizacyjnych IAM w celu archiwizacji,
   2. prowadzenie ewidencji przejętej do archiwum dokumentacji,
   3. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   4. udostępnianie dokumentacji archiwalnej i rejestrowanie dowodów udostępnianej dokumentacji,
   5. nadzór nad brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej (kat. B),
   6. sporządzanie rocznego planu pracy i sprawozdania do AAN,
   7. instruowanie pracowników o procedurach związanych z funkcjonowaniem archiwum zakładowego,
   8. monitorowanie i aktualizowanie obowiązujących regulacji w tym obszarze.

 

Zakres zadań:

 • prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej w systemie Xpertis;
 • przygotowywanie raportów i zestawień, opisywanie faktur;
 • koordynacja podróży służbowych dyrekcji oraz rozliczanie wydatków;
 • prowadzenie kalendarzy dyrekcji IAM;
 • organizacja spotkań dyrekcji IAM;
 • zarządzanie budżetem Sekretariatu;
 • inne prace organizacyjne i administracyjne.

Do zadań pracownika należeć będzie, m. in.:

 • Realizacja i administracja projektów na Wschodzie szczególnie w krajach Partnerstwa Wschodniego; 
 •   Współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi w zakresie realizacji projektów IAM;
 •   Realizacji projektów., w tym w szczególności: opracowywanie koncepcji, harmonogramów, planowanie, szacowanie budżetów, realizacja, rozliczanie, dokumentacja, przygotowywanie odpowiednich wniosków, umów, nadzór nad realizacją umów, dostarczanie danych do ew. przetargów, rozliczenie faktur, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz materiałów archiwalnych;
 •     Międzynarodowa dystrybucja publikacji IAM;
 • Współpraca przy realizacji wizyt studyjnych ; 
 • Współpraca z Wydziałem Marketingu i innymi projektami / wydziałami Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikacji i realizacji projektów;
 • Wsparcie organizacyjne i logistyczne managera oraz innych zadań związanych z realizacją. 

Do naszego zespołu poszukujemy:

Analityka finansowego

Opis stanowiska:

 • Udział w procesie budżetowania oraz planowania finansowego spółki
 • Sporządzanie analiz, 
 • Odpowiedzialność za raportowanie wyników 
 • Kontrola wykonania budżetu oraz analiza odchyleń
 • Przygotowywanie prezentacji dla celów zarządczych
 • Wsparcie działu księgowego w obszarach związanych z raportowaniem
 • Rozwój narzędzi analitycznych i raportowych
 • Optymalizacja procesów, poprawa i rozwój struktur finansowych