Oferty pracy

 

Zakres zadań będzie odpowiadał umiejętnościom i doświadczeniom osób wybranych w toku rekrutacji i zostanie opracowany w oparciu o poniższe zagadnienia:

 • tworzenie koncepcji badań, ewaluacji i ekspertyz, ich zamawianie oraz przedstawianie na ich podstawie wniosków i rekomendacji,
 • przeprowadzanie ewaluacji, kwerend i analiz służących formułowaniu ocen i rekomendacji dotyczących wybranych działań Instytutu,
 • współpraca w przygotowywaniu sprawozdań, dokumentów planistycznych i strategicznych oraz innych opracowań na potrzeby organizatora oraz na potrzeby wewnętrzne, współdziałanie z innymi komórkami w procesie kształtowania i przygotowywania tych dokumentów,
 • rozwijanie systemu raportowania,
 • zbieranie, opracowywanie i analizowanie danych ilościowych oraz mierników dot. działalności programowej Instytutu,
 • tworzenie narzędzi współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie promocji kultury polskiej za granicą,
 • współpraca w zakresie tworzenia baz wiedzy oraz zarządzania nimi w celu wsparcia procesów realizacji i planowania projektów oraz nawiązywania i podtrzymywania relacji z partnerami Instytutu,
 • monitorowanie wykonania strategii IAM,
 • realizacja zadań zw. z uczestniczeniem Wydziału w wymianie wiedzy i dobrych praktyk z zagranicznymi i krajowymi podmiotami z obszaru kultury i międzynarodowych relacji kulturalnych.

Zakres obowiązków będzie obejmował m. in.:

 • udział w procesie budżetowania oraz planowania finansowego Instytutu,
 • kontrolę wykonania budżetu, sporządzanie analiz, raportowanie wyników, w tym kontrola rozliczeń dotacji celowych z budżetu państwa
 • przygotowywanie prezentacji dla celów zarządczych,
 • wsparcie działu księgowego w obszarach związanych z raportowaniem,
 • rozwój narzędzi analitycznych i raportowych.