Oferty pracy

Zakres obowiązków obejmuje m. in.:

 • przygotowanie i realizacja działań content marketingowych,
 • promocja treści wytworzonych w ramach projektów i przez redakcję culture.pl,
 • opracowywanie niestandardowych rozwiązań w zakresie promocji treści,
 • przygotowywanie  zestawień monitoringu oraz raportowanie aktywności komunikacyjnych,
 • przygotowywanie materiałów podsumowujących.

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

 • inicjowanie i opracowywanie projektów przedsięwzięć zgodnych z zatwierdzoną przez Organizatora Koncepcją programową Dyrektora i z planami wieloletnimi Instytutu,
 • przygotowywanie merytoryczne projektów, w sposób pozwalający na ich dalszą realizację przez Wydział Projektów i Wydarzeń Artystycznych oraz Wydział Marketingu,
 • merytoryczna weryfikacja zgłaszanych propozycji projektowych pod względem zgodności z zatwierdzoną przez Organizatora Koncepcją programową Dyrektora i planami wieloletnimi Instytutu a także ich rozwijanie i opracowywanie,
 • przeprowadzanie kwerend i skautingów dotyczących obszaru teatru i sztuk performatywnych,
 • planowanie i realizowanie zadań związanych z budowaniem i utrzymywaniem relacji z kluczowymi partnerami,
 • monitorowanie trendów kulturalnych w Polsce i na świecie oraz dzielenie się tą wiedzą z zespołem Instytutu,
 • organizacją dla kadry Instytutu, we współpracy z Wydziałem Projektów i Wydarzeń Artystycznych, spotkań z zagranicznymi gośćmi zapraszanymi do Polski przez Instytut i jego partnerów,
 • planowanie i zgłaszanie zapotrzebowania na badania, ekspertyzy, analizy,
 • współpraca przy programowaniu innych niż związane z obszarem teatru przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych,

a także współpraca z kierownictwem Wydziału, przy tworzeniu założeń do wieloletnich planów strategicznych Instytutu i ich aktualizowaniu.

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • bieżące administrowanie systemem wspierającym elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie projektami (m.in. nadawanie uprawnień, rozwiązywanie problemów użytkowników, usuwanie usterek we współpracy z firmą zewnętrzną),
 • identyfikacja potrzeb pracowników i proponowanie usprawnień,
 • szkolenie pracowników z obsługi systemu,
 • przygotowywanie zestawień i analiz na bazie danych zawartych w systemie,
 • mapowanie procesów, udział w pracach rozwojowych.

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • koordynowanie pracy Sekretariatu i Recepcji,
 • koordynowanie i nadzór nad zespołem Sekretariatu i Recepcji (2 – 3 osoby),
 • zarządzanie budżetem Sekretariatu i Recepcji,
 • dbanie o prawidłowy obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej w systemie Xpertis,
 • monitorowanie kalendarzy dyrekcji Instytutu,
 • organizacja spotkań dyrekcji Instytutu,koordynacja obiegu wewnętrznego dokumentów,
 • koordynacja podróży służbowych dyrekcji oraz rozliczanie wydatków,
 • kontakt z partnerami zewnętrznymi z Polski i zagranicy (w tym prowadzenie korespondencji email),
 • przygotowywanie raportów i zestawień,
 • przygotowywanie list gości VIP na wydarzenia organizowane przez IAM,
 • prowadzenie i tworzenie podręcznego magazynu Sekretariatu i Recepcji oraz jego ewidencja w systemie informatycznym,
 • współpraca z innymi wydziałami IAM.

Zakres obowiązków będzie obejmował m. in.:

 • udział w procesie budżetowania oraz planowania finansowego Instytutu,
 • sporządzanie analiz,
 • raportowanie wyników,
 • kontrolę wykonania budżetu oraz analizę odchyleń,
 • przygotowywanie prezentacji dla celów zarządczych,
 • wsparcie działu księgowego w obszarach związanych z raportowaniem,
 • udział  w pracach zmierzających do optymalizację procesów,
 • rozwój narzędzi analitycznych i raportowych.