Marta Modzelewska

Marta Modzelewska

Asystentka do spraw merytorycznych w PK EDO, Wydział Programów Europejskich

+48 22 44 76 174