Instytut Adama Mickiewicza uruchamia sekcję ukraińską portalu Culture.pl.

O kulturze po ukraińsku

Instytut Adama Mickiewicza 14.04.2022 uruchamia sekcję ukraińską portalu culture.pl/ua. Idea narodziła się na długo przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Projekt wyrósł ze świadomości, że nasze dwa narody, splecione wielowiekowymi więzami, mają wspólną cechę: gen wolności, stanowiący nieodłączną część ich kulturowego DNA. Dlatego jesteśmy naturalnymi sojusznikami w walce z tendencjami imperialnymi, totalitarnymi i antywolnościowymi. A obecne czasy tylko utwierdziły nas w przekonaniu, że sekcja ukraińska culture.pl musiała powstać.   

Dziś barbarzyństwo walczy przeciw kulturze. Opowiadamy się za kulturą, a więc za Ukrainą, która reprezentuje w tym konflikcie to, co składa się na nasze wspólne europejskie dziedzictwo. Przed lutową inwazją Rosji na Ukrainę szacowano, że w Polsce mieszka od 1 do 2 milionów Ukraińców. W ciągu ostatniego półtora miesiąca do naszego kraju przybyło dodatkowo 2,5 miliona ukraińskich uchodźców. Chcemy, by Polska stała się dla nich miejscem przyjaznym i bezpiecznym, nie tylko w sensie materialnym i społecznym, lecz także kulturowym i duchowym.

Jeśli ktokolwiek z Ukrainy będzie chciał w swoim ojczystym języku pogłębić wiedzę na temat polskiej kultury oraz być na bieżąco w jej sprawach, to nie ma lepszego medium do tego niż portal Culture.pl. W języku ukraińskim znaleźć będzie można gamę rozmaitych tekstów: eseje historyczne i metafizyczne, rozprawy historyczne i filozoficzne, wywiady z ludźmi kultury i sztuki, sylwetki artystów i bohaterów narodowych, polemiki i krytyki, recenzje książek, wystaw, koncertów, albumów muzycznych, filmów i sztuk teatralnych. Ich autorami będą zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, wśród tych ostatnich m.in. pisarze i poeci: Lubow Jakymczuk, Ołeksandr Irwaneć i Andrij Lubka, tłumacze Ołeksandr Bojczenko i Ostap Sływyński, reżyserka Switłana Ołeszko, badaczka folkloru miejskiego Olha Charczyszyn i wielu innych.  Stałymi współpracownikami są Nataliya Rymska (koordynatorka sekcji), Anastasiya Kanarska, Rostysław Kramar oraz Grzegorz Górny (ekspert IAM ds. ukraińskich).

Pobierz materiały
Opublikowano: 2022.04.11 17:12
Aktualizacja: 2022.04.11 17:12
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki