Nasz patron – Adam Mickiewicz

 

Adam MickiewiczAdam Mickiewicz

Wielki romantyk i człowiek czynu – patron Instytutu – doskonale rozumiał, że idee wpływają na rzeczywistość. Być może w jego czasach, gdy Polska była nieobecna na mapie Europy, łatwiej dostrzegano wielką rolę kultury. To przecież dzięki kulturze idea polska przetrwała bez państwa i wspólnej gospodarki przez sto dwadzieścia trzy lata. Kultura była głównym ogniwem, jednoczącym Polaków w walce o niepodległość.

Dziś jesteśmy niepodległym, rosnącym w siłę krajem. Ale kultura nadal budzi w nas ogromne emocje. To, jak ważną rolę przypisujemy kulturze i jak poważnie do niej podchodzimy, odzwierciedla hasło IAM "Polska kultura – na serio". Znaczenie, jakie Polacy przywiązują do kultury, jest bowiem najlepszą wizytówką naszego kraju za granicą.

Wchodząc w 2021 rok, doświadczeni pandemią, dostrzegamy jeszcze wyraźniej, że kultura jest czynnikiem jednoczącym. W ten właśnie sposób o kulturze myślał patron Instytutu, Adam Mickiewicz, którego dzieło, postawa, koncepcje i twórczość stanowią inspirację dla działalności IAM.

Więcej o Mickiewiczu przeczytasz na Culture.pl