Instytut Adama Mickiewicza

Instytut Adama Mickiewicza jest państwową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Dzięki projektom, realizowanym m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, Brazylii, krajach Beneluksu, Korei, Japonii i w Chinach, Instytut zyskał unikatowe doświadczenie, wynikające ze współpracy na styku różnych kultur, światopoglądów i tradycji. Budowane i pielęgnowane latami relacje z najważniejszymi instytucjami oraz festiwalami na świecie zaowocowały udziałem polskich twórców w przedsięwzięciach, realizowanych w 70 krajach na 5 kontynentach (czytaj więcej o dokonaniach IAM).

Koncepcja programowa IAM na lata 2020-2023 odwołuje się do zbioru wyjątkowych wartości polskiej kultury, ukształtowanych przez wielowiekową chrześcijańską tradycję, silne korzenie europejskie, położenie geograficzne, historię XIX i XX wieku oraz transformację. Wartości te, rozpięte na osi „wspólnota–jednostka”, stanowią o wybitności oraz sile polskiej kultury. Punktem odniesienia dla promocji polskiej kultury za granicą jest natomiast pięć filarów: Relacje, Empatia, Wartości, Wiedza i Rozwój oraz Pasja i Misja.

Instytut jest również wydawcą portalu Culture.pl – codziennie aktualizowanego serwisu, który informuje o najciekawszych wydarzeniach, związanych z polską kulturą na całym świecie. Culture.pl wydawany jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej, a wybrane treści portalu dostępne są również w języku rosyjskim, chińskim, koreańskim i japońskim. Poza informacjami o licznych wydarzeniach, organizowanych przez IAM, na portalu Culture.pl znaleźć można sylwetki artystów, recenzje i eseje – łącznie ponad 51 tysięcy artykułów, a także cykl anglojęzycznych podcastów "Stories from The Eastern West" oraz multimedialny przewodnik "Multimedia Guides to Polish Culture".