Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Operatorem serwisu www.iam.pl (dalej "Portal")jest Instytut Adama Mickiewicza z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25.
 2. Instytut Adama Mickiewicza przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Portalu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25, tel. (48) 22 44 76 100.
 2. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: [email protected].
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z wdrożoną w IAM Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez IAM:

  1) w zakresie i celu niezbędnym do realizacji subskrypcji newslettera i przesyłania branżowych informacji o aktualnościach związanych z polską kulturą, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez czas świadczenia ww. usług przez IAM lub cofnięcia zgody;

  2) w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na korespondencję skierowaną do IAM (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IAM - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas prowadzenia korespondencji;

  3) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania (w przypadku kiedy kontaktujesz się z nami w sprawie zawarcia umowy lub sposobu jej realizacji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez czas realizacji i rozliczenia umowy;

  4) w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji na oferowane przez nas stanowisko pracy (w przypadku kiedy skontaktujesz się z nami w celu złożenia aplikacji na stanowisko pracy w IAM – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w przypadku danych osobowych podawanych ponad zakres określony w przepisach prawa pracy – na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez czas trwania rekrutacji;

  5) w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zamówień publicznych (zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizacji umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego oraz przez czas obowiązkowej archiwizacji akt postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

  6) w zakresie i celu niezbędnym do realizacji wizyt studyjnych, zaproszeń, rezerwacji lub zakupu biletów (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IAM w postaci realizacji danego projektu kulturalnego w ramach działalności statutowej IAM - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas trwania projektu;
   

 5. IAM zastrzega sobie prawo do przetwarzania Pani/Pana danych po upływie czasu określonego w ustępie poprzedzającym lub cofnięciu zgody tylko lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują IAM do retencji danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, w zakresie i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawa, prawo do:

  1) żądania od IAM dostępu do danych osobowych,

  2) żądania od IAM sprostowania danych osobowych,

  3) żądania od IAM usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

  4) żądania od IAM ograniczenia przetwarzania danych,

  5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez IAM,

  6) przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

  7) wniesienia skargi do UODO w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez IAM narusza przepisy o ochronie danych.

 7. IAM ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika Portalu oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz .
 8. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody (bez wpływu na ważność czynności przetwarzania danych dokonanych przed cofnięciem zgody).
 9. IAM wdrożył, szyfrowanie danych, przechowywanie danych na zabezpieczonych serwerach oraz wprowadził kontrolę dostępu do danych, dzięki czemu minimalizowane są skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 10. W przypadku podawania przez Panią/Pana danych osobowych za pośrednictwem formularzy na Portalu - dane te są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 11. Instytut Adama Mickiewicza może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne. Dane te jednak nie pozwalają zidentyfikować poszczególnych użytkowników Portalu i nie stanowią danych osobowych.
 12. Instytut Adama Mickiewicza nie odpowiada za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik Portalu poprzez linki i inne odesłania zamieszczone w ramach Portalu.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 14. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

III. Polityka cookies

 1. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
 2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego iam.pl stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innychpodobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego iam.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 4. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

  1) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

  2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

  3) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

  4) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

  5) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie iam.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 7. Serwisy IAM  wykorzystują oraz umożliwią korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim w celach statystycznych.