Zasady rekrutacji

 

1. Analiza aplikacji

Czytając aplikację kandydata zwracamy przede wszystkim uwagę na doświadczenia, kwalifikacje i kompetencje, które uznaliśmy za pożądane u kandydatów na dane stanowisko. Istotna jest również znajomość języków obcych oraz wcześniejsze doświadczenia związane z kulturą.

Prosimy o opatrzenie aplikacji przesyłanych do IAM klazulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie współpracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)."

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z rekrutacją jest Instytut Adama Mickiewicza, adres siedziby: ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa. Dane będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach rekrutacyjnych, w tym w związku z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

2. Rozmowa kwalifikacyjna

Pierwsze spotkanie poprowadzi osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji w IAM. Spotkanie to ma formę wywiadu kompetencyjnego.
Kolejne spotkanie prowadzone jest przez potencjalnego przyszłego przełożonego, który zadaje kilka pytań merytorycznych.
Zadania - czasami stosujemy w procesie rekrutacji tzw.: próbki pracy. Informacje, które otrzymujemy na ich podstawie, są dodatkowym źródłem wiedzy na temat kompetencji kandydata.

3. Zakończenie procesu

Wybranej osobie złożymy konkretną ofertę współpracy. Pozostałym kandydatom zaproszonym na spotkanie podziękujemy za udział w procesie rekrutacji.