„Młodopolscy buntownicy” w Culture.pl

 Informacja prasowa, 25 marca 2022 r.

 

„Młodopolscy buntownicy” w Culture.pl

 

25  marca w prestiżowej monachijskiej Kunsthalle została otwarta przekrojowa ekspozycja sztuki polskiej "Cisi buntownicy. Polski symbolizm ok. 1900 r.” („Stille Rebellen. Polnischer Symbolismus um 1900”), przygotowana we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza oraz Muzeami Narodowymi w Warszawie, Krakowie oraz Poznaniu. Z tej okazji Culture.pl przygotowało wydanie specjalne zatytułowane „Młodopolscy buntownicy” poświęcone tematyce wystawy.

 

Czy sztuka Młodej Polski może rezonować ze współczesną wrażliwością? Czego możemy nauczyć się dzięki spojrzeniu na nią oczami międzynarodowej publiczności? Którzy artyści przełomu wieków zasługują na ponowne odkrycie? Na te pytania w rozmowie z Piotrem Polichtem odpowiadają kuratorki wystawy „Stille Rebellen” w Kunsthalle – Nertina Santorius i Agnieszka Bagińska.

Link do  artykułu: https://culture.pl/pl/artykul/agnieszka-baginska-nerina-santorius-docenic-lokalne-odcienie-symbolizmu-wywiad

 

Wątki tropienia tajemnic przeszłości, przywracania pamięci o kobietach pozostających w cieniu mężczyzn, przemilczanych troskach muz artystów
i poszukiwań śladów "niewidzialnych" życiorysów za pomocą karteczek zostawianych na rodzinnych grobowcach podejmuje Agnieszka Warnke
w rozmowie z Moniką Śliwińską, autorką książek biograficznych "Muzy Młodej Polski", "Wyspiański" oraz "Panny z Wesela". „Każdy, nawet najdrobniejszy element biografii odkryty i utrwalony zwraca tożsamość moim bohaterkom" – przekonuje Śliwińska.

Link do  artykułu: https://culture.pl/pl/artykul/monika-sliwinska-to-co-niedopowiedziane-czesto-znaczy-wiecej-wywiad

 

Młodopolscy dekadenci wprowadzili modę na bywanie w kawiarniach i barach,
na błąkanie się po mieście, penetrowanie nieznanych wcześniej miejsc. Na pytanie, czy dziś da się wędrować śladami artystów z tamtych czasów odpowiedzi szuka Anna Cymer. Gdzie bywało się na przełomie XIX i XX wieku? Gdzie rodziły się ważne prądy w filozofii i w sztuce? Jak zmieniał się sposób życia? – pyta
i jednocześnie udziela odpowiedzi autorka artykułu.

Link do  artykułu: https://culture.pl/pl/artykul/sladami-dekadentow-gdzie-sie-bywalo-w-epoce-mlodej-polski

 

Marcelina Obarska przybliża postać Eleonory Kalkowskiej, i jej młodopolski debiut "Głód życia" (1904). Kalkowska przez lata była postacią niemal zupełnie zapomnianą. Jej ponownym odkrywaniem, tworzeniem mapy życia i twórczości zajęła się w ostatnich latach historyczka literatury Anna Dżabagina. Kalkowska, jako polsko-niemiecka twórczyni pisząca głównie po niemiecku, jest – zdaniem Dżabaginy – przedstawicielką transnarodowego modernizmu, wykraczającą poza

proste przyporządkowania narodowe/językowe.

Link do  artykułu: https://culture.pl/pl/artykul/glodna-zycia-sledztwo-w-sprawie-kalkowskiej

 

Dla czytelników pragnących sprawdzić swoją wiedzę Culture.pl przygotowało quiz „Obraz Młodej Polski – jak dobrze znasz malarstwo przełomu XIX
i XX wieku”
.

Link do  artykułu: https://culture.pl/pl/artykul/quiz-obraz-mlodej-polski-jak-dobrze-znasz-malarstwo-polskie-przelomu-xix-i-xx-wieku

 

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której celem jest budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie. Instytut współpracuje
z partnerami zagranicznymi i inicjuje międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu
z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Instytut zrealizował
i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 6 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Maroku, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii i Korei. W ramach dotychczas zrealizowanych działań Instytut zaprezentował 38 strategicznych programów, które obejrzało 60 milionów widzów. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

 

Culture.pl prowadzony przez Instytut Adama Mickiewicza największy i najbardziej wszechstronny portal o polskiej kulturze, wspólnym dziedzictwie kulturowym regionu Europy Środkowo-Wschodniej angażujący się w budowanie więzi i pogłębianie więzi z sąsiadującymi narodami. To wiarygodne źródło informacji o wydarzeniach organizowanych w Polsce i za granicą, sylwetki artystów, recenzje, eseje, opisy oraz informacje o instytucjach kultury i wymianie międzynarodowej. Culture.pl prowadzony jest w trzech językach podstawowych: polskim, angielskim i rosyjskim.  Dodatkowo wybrane  materiały zamieszczane są również w językach ukraińskim, japońskim, koreańskim, chińskim uproszczonym oraz chińskim tradycyjnym.

 

 

Kontakt dla mediów:

Ewa Szandomirska

[email protected]

+48 692 494 061

 

 

Opublikowano: 2022.03.25 20:51
Aktualizacja: 2022.03.25 20:51
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki