Zapytania ofertowe, konkurs ofert

Wyniki dla:

2/ZW/2019/02 Świadczenie usług w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych do realizacji projektów Instytutu Adama Mickiewicza

Opublikowano: 2019.03.06 12:52
Aktualizacja: 2019.03.06 12:52
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch

1/ZW/2019/1 Świadczenie usług tj. analiz i badań, zarządzania wiedzą, ewaluacji wizyt studyjnych, pozyskiwania danych ze źródeł zewnętrznych (zastanych i zamawianych) w Wydziale Zarządzania Wiedzą Instytutu Adama Mickiewicza

Opublikowano: 2019.01.16 14:30
Aktualizacja: 2019.01.16 14:30
Autor: Katarzyna Kieloch
Wprowadzenie: Katarzyna Kieloch