Wystawa ,,Foul Air’’ Aleksandry Liput w Mediolanie

Od 7 listopada w mediolańskiej Galerii Oxilia będzie można zobaczyć wystawę ,,Foul Air’’. Prace Aleksandry Liput eksplorują temat ,,morowego powietrza’’ – a dokładnie skupionego wokół niego zespołu wierzeń oraz problematykę lęku i traumy, powiązanych z duchowością i myśleniem magicznym. Współorganizatorem wystawy jest Instytut Adama Mickiewicza.

Aleksandra Liput (ur. 1989), artystka wizualna zajmującą się ceramiką, rzeźbą i instalacją, w mediolańskiej Galerii Oxilia zaprezentuje prace, które z jednej strony nawiązywać będą do zwiastunów świadczących o nadciągającym morowym powietrzu, z drugiej natomiast wykorzystywać będą symbole, które służyły do przeciwdziałania pojawieniu się plagi i przepędzeniu upiora. „Foul Air” to wystawa o wierzeniach, które choć częściowo zapomniane wciąż nosimy zinternalizowane w sobie. To także refleksja nad poczuciem zagrożenia, źródłami naszego lęku i osamotnienia. To wizualna opowieść o współczesnych rytuałach, które wykorzystujemy do radzenia sobie i oswajania niebezpieczeństwa, o pragnieniu zrozumienia i ujarzmienia otaczającego nas świata.

Kuratorka wystawy, Dobrosława Nowak, w artykule na portalu Culture.pl przekonywała, że ,,Jej prace, nawiązujące do utopijnego świata marzeń i pragnień, przywołują na myśl przedmioty tworzone przez starożytne plemiona i związane z wykonywaniem czynności o charakterze magicznym lub religijnym. W <<Foul Air>> artystka połączyła wszystkie te elementy, tworząc przestrzeń, w której zanurzenie prowadzi z jednej strony do konfrontacji z własnymi lękami, a z drugiej do zrozumienia, jak potężne jest dążenie jednostki do stworzenia spójnej opowieści, która wytłumaczyłaby otaczający ją świat’’.

Zaprezentowanie zagranicznym odbiorcom spuścizny polskiego romantyzmu, poprzez twórczość Aleksandra Liput – artystki młodego pokolenia, stanowić będzie także okazję do przedstawienia aktualnych trendów artystycznych w sztuce polskiej.

Wystawa potrwa do 30 listopada 2023 roku. 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu – budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2023 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontakt dla mediów 

Marta Sadurska 

[email protected]

Pobierz materiały