Program Visual Poland

W roku 2018 Instytut Adama Mickiewicza powołał program, którego celem jest wpieranie międzynarodowego dialogu w dziedzinie kultury wizualnej. Wydaje się to szczególnie istotne w czasach, kiedy obecność i rozpoznawalność artysty w świecie wyznacza nie tylko wartość jego sztuki, ale bezpośrednio stanowi o jej odziaływaniu. Nieprzypadkowa jest nazwa projektu, która odnosi się do tej sfery, której IAM w najbliższych latach pragnie poświęcić szczególną uwagę.

Działania w ramach VISUAL POLAND obejmą projekty wystawiennicze, szeroko rozumianą promocję wydarzeń artystycznych, inicjowanie i skuteczne prowadzenie projektów badawczych, których efektem będą dedykowane im seminaria, sympozja i spotkania eksperckie. Ważnym elementem działalności programu jest też inicjowanie i wspieranie - we współpracy z międzynarodowymi wydawnictwami - publikacji związanych z polską kultura wizualną oraz ze sztuką regionu Europy Środkowo-Wschodniej, których ambicją jest wpisanie się we współczesny kanon literatury poświęconej sztuce.

Bezpośrednim celem projektu VISUAL POLAND jest odkrywanie, wprowadzanie i promowanie najważniejszych zjawisk polskiej kultury wizualnej na świecie. Taka filozofia jest naturalną konsekwencją globalizacji sztuki i odpowiedzią na potrzeby współczesnej kultury, w której zasadą i priorytetem jest wymiana wiedzy i doświadczeń. Jedynie skuteczne wpisanie się w konteksty światowego art-worldu pozwoli na powszechne dostrzeżenie i docenienie historycznego i współczesnego  dorobku polskich twórców, a tym samym na jego trwałe wpisanie w spuściznę światowego dziedzictwa kulturalnego.

Do zadań stanowiących o istocie projektu należy stała i aktywna współpraca z partnerami zagranicznymi, czego bezpośrednim efektem będzie obecność polskich artystów w uznanych wydarzeniach artystycznych rangi biennale. Kluczowe będzie bezpośrednie wparcie najzdolniejszych i najciekawszych osobowości polskiej sztuki, zaoferowanie im możliwości wyjazdów rezydencyjnych, kontaktów z kuratorami, krytykami, galeriami i innymi podmiotami, w których statucie znajduje się międzynarodowa artystyczna współpraca.

Program VISUAL POLAND będzie odnosił się również do prezentowania zjawisk i dokonań wybranych twórców polskiej historii sztuki. Wydaje się oczywiste i konieczne przypominanie, że polska sztuka XX w., mimo kontekstów politycznych,  niejednokrotnie stanowiła awangardę dla światowych trendów, niestety nie będąc rozpoznana jako część międzynarodowego kanonu.

 

Przejdź na stronę programu

Aktualności

  • Thumbnail

    Andrzej Wróblewski. Waiting Room – wystawa w Lublanie

    Już 15 października br. w Lublanie (Słowenia) odbędzie się wyjątkowe wydarzenie promujące twórczość Andrzeja Wróblewskiego – otwarcie wystawy Andrzej Wróblewski. "Waiting Room" w Moderna galerija, jednym z najbardziej prestiżowych muzeów sztuki nowoczesnej w Europie. Więcej: Andrzej Wróblewski. Waiting Room – wystawa w Lublanie #sztuki wizualne
Opublikowano: 2019.04.29 16:11
Aktualizacja: 2019.07.03 12:00
Autor: Emilia
Wprowadzenie: Anna Mikołajczyk