Oferty współpracy

Do zakresu współpracy z osobami, których szukamy należeć będzie m. in.:

  • realizacja projektów kulturalnych w zgodzie z koncepcją programową IAM,
  • współdziałanie z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów kulturalnych,
  • przygotowywanie projektów wydarzeń kulturalnych, w tym: opracowywanie koncepcji, planowanie, ustalanie harmonogramów, przygotowywanie dokumentacji, realizacja projektów, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji,
  • przygotowanie umów i koordynacja procesu ich zawierania, procedowanie wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów,
  • tworzenie i prowadzenie budżetów realizowanych projektów, 
  • organizacja wizyt gości związanych z realizowanymi projektami,
  • współpraca z odpowiednimi komórkami IAM w obszarze definiowania celów (w tym marketingowych)  i wskaźników do projektów oraz ewaluacji projektów,
  • opracowywanie sprawozdań z powierzonych do realizacji projektów.