Oferty współpracy

Zakres zadań :

1)      Kompleksowa obsługa komunikacyjna projektów realizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza, 

2) Współpraca przy tworzeniu strategii komunikacyjnych i kampanii promocyjnych,  

2) Koordynacja współpracy w zakresie działań komunikacyjnych z instytucjami partnerskimi,

3) Koordynacja współpracy z branżowymi agencjami PR,

4) Opracowywanie materiału informacyjnego dotyczącego projektów w ww. obszarach dla Redakcji Culture Media, Biura Prasowego IAM oraz innych wskazanych osób,

5) Sporządzanie tekstów promocyjnych w języku polskim i angielskim,

6) Redagowanie i korekta tekstów informacyjnych w języku polskim,

7) Koordynacja działań komunikacyjnych z partnerami projektów,

8) Opracowywanie budżetów działań promocyjnych wskazanych projektów,

9) Udział w pracach kreatywnych i produkcyjnych gadżetów,

10) Koordynacja prac graficznych wskazanych projektów,

11) Bieżące opracowywanie kalendarza wydarzeń IAM dla ww. dziedzin, 

12) Współpraca przy opracowywaniu działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych,

13) Współpraca z mediami polskimi i zagranicznymi,

14) Prowadzenie dokumentacji projektów w ramach Wydziału Komunikacji,

15) Wsparcie pracowników Wydziału Komunikacji przy pracach administracyjnych związanych rozliczeniem projektów.

Zakres zadań :

 1. Kompleksowa obsługa komunikacyjna projektów realizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza, 
 2. Współpraca przy tworzeniu strategii komunikacyjnych i kampanii promocyjnych,  
 3. Koordynacja współpracy w zakresie działań komunikacyjnych z instytucjami partnerskimi,
 4. Koordynacja współpracy z branżowymi agencjami PR,
 5. Opracowywanie materiału informacyjnego dotyczącego projektów w ww. obszarach dla Redakcji Culture Media, Biura Prasowego IAM oraz innych wskazanych osób,
 6. Sporządzanie tekstów promocyjnych w języku polskim i angielskim,
 7. Redagowanie i korekta tekstów informacyjnych w języku polskim,
 8. Koordynacja działań komunikacyjnych z partnerami projektów,
 9. Opracowywanie budżetów działań promocyjnych wskazanych projektów,
 10. Udział w pracach kreatywnych i produkcyjnych gadżetów,
 11. Koordynacja prac graficznych wskazanych projektów,
 12. Bieżące opracowywanie kalendarza wydarzeń IAM dla ww. dziedzin, 
 13. Współpraca przy opracowywaniu działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych,
 14. Współpraca z mediami polskimi i zagranicznymi,
 15. Wsparcie działań, wydarzeń, zdarzeń w ramach Wydziału Komunikacji,
 16. Opracowywanie we współpracy z Kierownikiem Wydziału Komunikacji harmonogramów działań komunikacyjnych wskazanych projektów,
 17. Wsparcie pracowników Wydziału Komunikacji przy pracach administracyjnych związanych rozliczeniem projektów.

Instytut Adama Mickiewicza poszukuje osoby do współpracy z Wydziałem Zarządzania Wiedzą, do realizacji następujących zadań:

 • Realizacji projektów badawczych z zakresu badań publiczności, badań wizerunku, badań ewaluacyjnych, badań internetowych i innych badań społecznych oraz marketingowych, w tym o opracowywania ich koncepcji o zarządzanie projektem badawczym poprzez tworzenie briefów, kosztorysów, harmonogramów, dokumentacji służącej wyłonieniu wykonawcy i zawarciu z nim umowy, nadzór nad jego pracą, prowadzenia dokumentacji, przyjmowanie rezultatu badań, ich prezentowaniem i dalszym opracowywaniem
 • Prowadzenia kwerend oraz opracowywania materiałów zastanych (desk research) z obszaru polityki kulturalnej, ekonomii kultury, dyplomacji kulturalnej, międzynarodowych relacji kulturalnych, socjologii kultury, rynku sztuki, ewaluacji projektów kulturalnych, badania publiczności i tym podobnych; prezentowanie wyników, w tym po angielsku
 • Realizacja czynności badawczych (np. prowadzenie wywiadów indywidualnych i grupowych, ich opracowywanie), analizowanie danych uzyskanych w ich toku, pisanie w oparciu o nie raportów, prezentowanie wyników.
 • Redakcja tekstów opracowywanych przez Wydział Zarządzania Wiedzą, w tym sprawozdań, raportów, prezentacji
 • Weryfikacja baz danych IAM