Oferty współpracy

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 5 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, które obejrzało ponad 52 miliony widzów na pięciu kontynentach. Wszystkie projekty prowadzone przez Instytut sygnowane są flagową marką Culture.pl.

VISUAL POLAND jest nowopowstałym w Instytucie Adama Mickiewicza programem, dedykowanym szeroko rozumianym sztukom wizualnym. Misją programu jest zarówno wzmacnianie wizerunku Polski jako zagłębia twórczych działań z zakresu sztuki współczesnej oraz pozycji polskich twórców w międzynarodowym obiegu, jak i wprowadzanie zjawisk i postaci z polskiej historii sztuki do międzynarodowego kanonu oraz umiejscowienie polskich zjawisk wizualnych w szerokim kontekście. Program wspiera wymianę i współpracę zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i pomiędzy indywidualnymi artystami, kuratorami i badaczami, poprzez m.in. organizację rezydencji, spotkań eksperckich, jak i wizyt studyjnych.

Instytut Adama Mickiewicza poszukuje realizatora projektów z dziedziny sztuki wizualne, który będzie nadzorował realizację szeregu projektów z ww. dziedziny pod kątem administracyjnym, finansowym oraz merytorycznym.

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projektykulturalne w 70 krajach na 5 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, które obejrzało ponad 52 miliony widzów na pięciu kontynentach. Wszystkie projekty prowadzone przez Instytut sygnowane są flagową marką Culture.pl.

 

Pobierz materiały