Oferty współpracy

Zakres współpracy:

 • realizacja wizyt studyjnych we współpracy z partnerami zewnętrznymi i Wydziałem Projektów i Wydarzeń Artystycznych IAM: opracowywanie programów logistycznych i merytorycznych, planowanie, szacowanie budżetów, realizacja, rozliczanie, przygotowywanie odpowiednich wniosków i umów, nadzór nad realizacją umów, terminowe rozliczenie faktur, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych, ewaluacja,
 • komunikacja z instytucjami partnerskimi i gośćmi zagranicznymi; koordynacja i umawianie spotkań,
 • komunikacja z partnerami polskimi, organizatorami wydarzeń i artystami,
 • wsparcie w realizacji rezydencji artystycznych.

Do zakresu współpracy z osobami, których szukamy należeć będzie m. in.:

 • realizacja projektów kulturalnych w zgodzie z koncepcją programową IAM,
 • współdziałanie z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów kulturalnych,
 • przygotowywanie projektów wydarzeń kulturalnych, w tym: opracowywanie koncepcji, planowanie, ustalanie harmonogramów, przygotowywanie dokumentacji, realizacja projektów, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji,
 • przygotowanie umów i koordynacja procesu ich zawierania, procedowanie wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów,
 • tworzenie i prowadzenie budżetów realizowanych projektów, 
 • organizacja wizyt gości związanych z realizowanymi projektami,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami IAM w obszarze definiowania celów (w tym marketingowych)  i wskaźników do projektów oraz ewaluacji projektów,
 • opracowywanie sprawozdań z powierzonych do realizacji projektów.