Oferty współpracy

Zakres świadczonych usług będzie obejmował m. in.:

 • weryfikację planów budżetowych projektów z zakresu szeroko rozumianej kultury,
 • sprawdzanie i weryfikowanie wniosków, umów i dokumentów finansowych pod względem zgodności z zaplanowanymi kosztorysami projektów oraz założonymi źródłami ich finansowania,
 • weryfikację zgodności dokumentów księgowych i rozliczeń z wnioskami i zawartymi umowami,
 • potwierdzanie źródeł finansowania dla zaciąganych zobowiązań w projektach,
 • współpracę z menedżerami w obszarze bieżącego zarządzania budżetem oraz racjonalizacji kosztów realizacji projektów,
 • okresową analizę środków w projektach,
 • bieżące wsparcie Wydziału Projektów i Wydarzeń Artystycznych w przygotowaniu dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej projektów,
 • wsparcie menedżerów przy przygotowywaniu planu zamówień publicznych,
 • realizację obiegu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w IAM procedurami,
 • archiwizację dokumentacji zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej.

Zakres obowiązków obejmował będzie m. in.:

 • zapewnianie wsparcia informatycznego użytkownikom wewnętrznym firmy zdalnie oraz stacjonarnie,
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów technicznych,
 • monitorowanie i bieżąca obsługa zgłoszeń użytkowników w systemie obsługi zgłoszeń,
 • współpraca z wyspecjalizowanymi działami technicznymi,
 • usuwanie doraźnych problemów związanych z działaniem oprogramowania i sprzętu IT,
 • wsparcie Wydziału Administracji i Wsparcia Technologicznego w bieżących działaniach.