Oferty współpracy

Współpraca przy realizacji zadań w zakresie organizacji wizyt studyjnych, a w szczególności:

 • Realizacja wizyt studyjnych i projektów we współpracy z partnerami zewnętrznymi i Wydziałem Projektów i Wydarzeń Artystycznych IAM: opracowywanie programów logistycznych i merytorycznych, planowanie, szacowanie budżetów, realizacja, rozliczanie, przygotowywanie odpowiednich wniosków i umów, nadzór nad realizacją umów, terminowe rozliczenie faktur, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych, ewaluacja;
 • Komunikacja z instytucjami partnerskimi i gośćmi zagranicznymi; koordynacja i umawianie spotkań;
 • Komunikacja z partnerami polskimi, organizatorami wydarzeń i artystami;
 • Wsparcie w realizacji rezydencji artystycznych;
 • Współpraca z Wydziałem Marketingu, Culture.Media i innymi programami/wydziałami Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikacji wizyt studyjnych i rezydencji

Zakres współpracy będzie obejmował prace kancelaryjno biurowe, w szczególności:

 • przyjmowanie korespondencji przychodzącej i przesyłek,
 • prowadzenie ewidencji dokumentów przychodzących i przesyłek wychodzących 
 • prowadzenie elektronicznego rejestru dokumentów finansowych w systemie informatycznym
 • odznaczanie wpływu umów IAM w systemie informatycznym 
 • porządkowanie, segregacja materiałów i dokumentów przechowywanych w recepcji
 • współpraca z firmami kurierskimi, w tym zamawianie usług kurierskich,
 • obsługa konta email kancelarii IAM 
 • przyjmowanie gości Instytutu 
 • odbieranie telefonów, udzielanie informacji na temat działalności IAM, kierowanie rozmów telefonicznych do właściwych odbiorców
 • inne prace kancelaryjne i administracyjne.

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

 

 • realizacja projektów muzycznych i wystawienniczych w zgodzie z koncepcją programową IAM,\
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów z dziedziny muzyki i projektów wystawienniczych,
 • organizacja projektów, działań i wydarzeń  muzycznych i wystawienniczych, w tym: opracowywanie koncepcji, planowanie, ustalanie harmonogramów, przygotowywanie dokumentacji, realizacja, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji,
 • przygotowanie i koordynacja umów, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur i sprawozdań oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów,
 • tworzenie i prowadzenie budżetów szczegółowych realizowanych projektów, 
 • organizacja wizyt gości związanych z realizowanymi projektami,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami IAM w obszarze definiowania celów ( w tym marketingowych)  i wskaźników do projektów oraz ewaluacji projektów,
 • opracowywanie sprawozdań z powierzonych do realizacji projektów.

Zakres współpracy to przygotowywanie i prowadzenie naborów i oceny formalnej wniosków dot. dotowanych projektów kulturalnych w szczególności Kultura Polska na świecie, w tym:

 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji; współpraca przy rejestracji i ocenie formalnej wniosków złożonych  w naborze; obsługa programów służących do naboru oraz wewnętrznych systemów informatycznych wykorzystywanych w IAM,
 • wprowadzanie niezbędnych danych do systemu informatycznego wykorzystywanego w IAM,
 • przygotowanie i monitorowanie umów, aneksów oraz rozliczanie raportów końcowych, przygotowanie danych do Komisji Oceniającej,
 • przygotowanie informacji dla wnioskodawców i beneficjentów,
 • przygotowanie niezbędnych zestawień i sprawozdań.