Oferty współpracy

Zakres współpracy obejmował będzie, m. in.:

 • realizację projektów z dziedziny teatru, we współpracy z polskimi i zagranicznymi partnerami, w zgodzie z koncepcją programową IAM,
 • organizację projektów, działań i wydarzeń z obszaru teatru, w tym: opracowywanie koncepcji, planowanie, ustalanie harmonogramów, przygotowywanie dokumentacji, realizację, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji,
 • przygotowanie i koordynację umów, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenie faktur i sprawozdań oraz archiwizację dokumentacji, w ramach realizowanych projektów,
 • tworzenie i prowadzenie budżetów szczegółowych realizowanych projektów,
 • organizację wizyt gości związanych z realizowanymi projektami,
 • współpracę z odpowiednimi komórkami Instytutu w obszarze definiowania celów (w tym marketingowych) i wskaźników do realizowanych projektów oraz ich ewaluacji,
 • opracowywanie sprawozdań z powierzonych do realizacji projektów,
 • współtworzenie strategii programowej IAM i programowanie projektów z dziedziny teatru,
 • wsparcie projektów IAM z innych dziedzin kultury.

Zakres współpracy obejmuje m. in.:

 • wsparcie przy koordynacji działań redakcyjnych dla sekcji rosyjskiej,
 • prowadzenie i rozliczenie pracy zespołu tłumaczy i autorów zewnętrznych, kontrolowanie terminowości tej pracy,
 • komunikacja pomiędzy sekcjami językowymi serwisu,
 • wsparcie techniczne sekcji rosyjskiej,
 • przygotowanie wydań tygodniowych i publikacja strony głównej na polecenie koordynatora merytorycznego sekcji,
 • przygotowanie rozeznań, uzasadnień, zbieranie danych do umów, prowadzenie i rozliczenie umów,
 • aktualizacja rekordów z problemami,
 • współpraca ze stażystami, rozliczenie ich umów,
 • dystrybucja treści w grupach VK.com oraz okazyjnie w grupach na FB,
 • prowadzenie stron kategorii, prowadzenie strony bazy wiedzy oraz innych stron zbiorczych (projekty specjalne, serie i tp),
 • opracowywanie redakcyjne tekstów o tematyce kulturalnej w języku rosyjskim,
 • współpraca z deweloperami przy rosyjskojęzycznych projektach Culture.pl,
 • koordynacja działań komunikacyjno-promocyjnych sekcji rosyjskiej,
 • SEO/SEM tekstów rosyjskojęzycznych,
 • porządkowania rekordów wraz z galeriami w sekcji rosyjskiej portalu Culture.pl,
 • wprowadzania na stronę artykułów w sekcji rosyjskiej portalu Culture.pl,,
 • rozliczanie i koordynacja współpracy z tłumaczami sekcji rosyjskiej portalu Culture.pl.

Zakres współpracy obejmuje m. in.:

 • realizowanie działań z zakresu komunikacji działalności IAM w mediach społecznościowych Instytutu,
 • kreowanie, redagowanie tekstów w języku polskim i angielskim w mediach społecznościowych Instytutu,
 • kreowanie, redagowanie tekstów w języku polskim i angielskim przeznaczonych na stronę internetową iam.pl,
 • opracowywanie harmonogramu, zamieszczania treści oraz rekomendowanie treści i materiałów graficznych,
 • obsługę strony www.iam.pl w wersji polskiej i angielskiej,
 • aktywizowanie i moderowanie społeczności internetowych oraz poszukiwanie nowych form promocji, dobór odpowiednich kanałów mediów społecznościowych,
 • zarządzanie kompleksowymi kampaniami oraz prowadzenie profili Instytutu w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).

Zakres współpracy obejmuje m. in.:

 • prowadzenie lub nadzór nad prowadzeniem działań marketingowych i komunikacyjnych na rzecz poszczególnych projektów kulturalnych realizowanych przez Instytut za granica,
 • nawiązywanie i wzmacnianie relacji z partnerami, placówkami dyplomatycznymi w zakresie współpracy związanej z promowaniem/komunikacją projektów kulturalnych,
 • prowadzenie działań PR i koordynowanie pracy agencji PR,
 • tworzenie komunikatów, tekstów, reklam, gadżetów i innych materiałów promocyjnych,
 • redagowanie i przygotowywanie treści do wykorzystania na portalach społecznościowych i przez partnerów,
 • opracowywanie budżetów działań promocyjnych wskazanych projektów.

Zakres świadczonych usług obejmować będzie:

 • przygotowywanie ewidencji czasu pracy,
 • przygotowywanie harmonogramów pracy dla Pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • sporządzanie list obecności i nadzorowanie uzupełniania ich przez Pracowników,
 • przygotowywanie danych do ryczałtów samochodowych,
 • współpracę przy tworzeniu i prowadzeniu planów urlopowych i ewidencji urlopów,
 • współpracę ze służbą BHP przy aktualizacji kart analizy ryzyka zawodowego w miejscu pracy dla poszczególnych grup stanowisk, zbieranie oświadczeń o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy,
 • współpracę ze służbą BHP przy organizacji szkoleń BHP, w tym m.in. koordynowanie i organizowanie obowiązkowych szkoleń BHP dla Pracowników oraz monitorowanie ich ważności,
 • tworzenie tabeli dyżurów w Instytucie.

 

Zakres świadczonych usług obejmować będzie:

 • udział w ocenie kompetencji kandydatów wbiegających się o pracę lub świadczenie usług,
 • poszukiwanie i uruchamianie nowych kanałów dotarcia do kandydatów,
 •  współpracę przy opracowywaniu i ocenie programów szkoleń oraz wytycznych do opracowania programów szkoleń,
 • udział w opracowywaniu i realizacji projektów z zakresu HR (takich jak system rozmów rozwojowych, system szkoleń, analiza wynagrodzeń i innych wynikających z potrzeb Instytutu),
 • wsparcie w prowadzeniu działań rozwojowych dla pracowników.

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

 • realizacja projektów muzycznych w zgodzie z koncepcją programową IAM,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami, menadżerami muzycznymi oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów z dziedziny muzyki
 • organizacja projektów, działań i wydarzeń muzycznych, w tym: opracowywanie koncepcji, planowanie, ustalanie harmonogramów, przygotowywanie dokumentacji, realizacja, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji,
 • przygotowanie i koordynacja umów, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur i sprawozdań oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów,
 • tworzenie i prowadzenie budżetów szczegółowych realizowanych projektów,
 • organizacja wizyt gości związanych z realizowanymi projektami,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami IAM w obszarze definiowania celów ( w tym marketingowych)  i wskaźników do projektów oraz ewaluacji projektów,
 • opracowywanie sprawozdań z powierzonych do realizacji projektów,
 • współtworzenie strategii programowej muzyki aktualnej w IAM,
 • wsparcie projektów IAM z innych dziedzin muzyki i kultury

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

 • realizacja projektów filmowych w zgodzie z koncepcją programową IAM,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami, filmowcami, krytykami, programatorami festiwali, szkołami filmowymi oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów z dziedziny filmu,
 • organizacja projektów, działań i wydarzeń filmowych, pokazów, premier i koprodukcji, w tym: opracowywanie koncepcji, planowanie, ustalanie harmonogramów, przygotowywanie dokumentacji, realizacja, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji,
 • przygotowanie i koordynacja umów, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur i sprawozdań oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów,
 • tworzenie i prowadzenie budżetów szczegółowych realizowanych projektów,
 • organizacja wizyt gości związanych z realizowanymi projektami,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami IAM w obszarze definiowania celów (w tym marketingowych) i wskaźników do projektów oraz ewaluacji projektów,
 • opracowywanie sprawozdań z powierzonych do realizacji projektów,
 • współtworzenie strategii programowej IAM i programowanie projektów z dziedziny kinematografii,
 • wsparcie projektów IAM z innych dziedzin kultury

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

 • realizacja projektów wystawienniczych i z dziedziny designu w zgodzie z koncepcją programową IAM,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. projektantami, uczelniami, festiwalami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów z dziedziny designu i projektów wystawienniczych,
 • organizacja projektów, działań i wydarzeń z obszaru designu i wystaw, w tym: opracowywanie koncepcji, planowanie, ustalanie harmonogramów, przygotowywanie dokumentacji, realizacja, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji,
 • przygotowanie i koordynacja umów, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur i sprawozdań oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów,
 • tworzenie i prowadzenie budżetów szczegółowych realizowanych projektów,
 • organizacja wizyt gości związanych z realizowanymi projektami,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami IAM w obszarze definiowania celów (w tym marketingowych) i wskaźników do projektów oraz ewaluacji projektów,
 • opracowywanie sprawozdań z powierzonych do realizacji projektów,
 • współtworzenie strategii programowej IAM i programowanie projektów z dziedziny designu i prezentacji wystaw,
 • wsparcie projektów IAM z innych dziedzin kultury

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

 • przygotowywanie dokumentacji filmowej z wydarzeń krajowych oraz zagranicznych (ustawianie i obsługa planu – kamery, światło, dźwięk)
 • pomoc techniczna przy utrzymaniu sprzętu (m. in. dbałość o stan baterii, nośników, opieka nad sprzętem wideo i audio, ewentualnie planowanie zakupów)
 • obsługa kanału vimeo Culture.pl (pilnowanie płatności, kontrola filmów wrzucanych przez innych użytkowników)
 • przygotowywanie „surowych” materiałów do raportów i sprawozdań z realizacji działań
 • współpraca z fotoedytorem oraz partnerami zewnętrznymi przy pozyskiwaniu dodatkowych zdjęć do materiałów wideo
 • montaż materiałów wideo (Premiere, After Effects)
 • konwertowanie plików, zmiany logotypów, planszy, przygotowywanie plików srt
 • zakup licencji Adobe
 • przygotowywanie napisów do filmów
 • archiwizacja nakręconych materiałów
 • rozliczenie kosztów nagrań, właściwe tworzenie oprawy graficznej materiałów wideo
 • kontrola jakości materiałów wideo pojawiających się na serwisach www zarządzanych przez Instytut

Strony