Creative Europe Desk Polska (CED Polska)

Wartość dotacji z MKiDN na rok 2024 – 914 000 zł

Najważniejszym zadaniem Creative Europe Desk Polska jest promowanie programu Kreatywna Europa poprzez informowanie potencjalnych wnioskodawców o możliwościach pozyskiwania grantów unijnych na międzynarodowe projekty kulturalne i audiowizualne. Do działań Desku należy także prowadzenie bezpłatnych konsultacji dotyczących formalnego wypełniania wniosków i procedury aplikacyjnej, pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektu oraz promocja dofinansowanych projektów. 

Data podpisania umowy z MKiDN – 11 kwietnia 2024r.

Link do strony dedykowanej programowi: https://kreatywna-europa.eu/o-programie/informacje/#