PROGRAM "KULTURALNE POMOSTY" 2021

Znane są wyniki naboru wniosków do programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” na rok 2021. Program ten jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne” na lata 2018 – 2022.

Nadesłano 192 wnioski, z czego 166 wniosków poprawnych formalnie oceniono według kryterium strategicznego i merytorycznego. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację 31 zadań.

Wnioskodawcy, łącznie, wnioskowali o kwotę 30 240 000,00 złotych. Przyznano dofinansowanie w wysokości 2 500 000 zł.

Projekty w ramach tegorocznej edycji programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” będą realizowane w 20 krajach, na trzech kontynentach, w terminie do końca 2021 roku.

 


 

Instytut Adama Mickiewicza przeprowadził nabór do programu dotacyjnego IAM „Kulturalne pomosty” na rok 2021. Program jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne”. Kierowany jest do podmiotów prawa polskiego: organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Dofinansowane mogą zostać wydarzenia kulturalne, przygotowane we współpracy z partnerami z 20 krajów, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu, „Wytyczne programowe”. Współpraca z partnerem zagranicznym, w oparciu o potwierdzający ją dokument, dostarczany na etapie podpisywania umowy, jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie.

Program nie przewiduje refundacji kosztów, wydatki po stronie dofinansowania IAM będą uznawane od dnia decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2021 r., do godziny 23:59. Wnioski można składać  poprzez system Witkac. W zakładce Konkursy na stronie www.witkac.pl znajduje się konkurs „Kulturalne pomosty 2021”.  

Zapraszamy do składania wniosków.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Ustymowicz:

tel. +48 22 447 61 29;  e-mail: [email protected]