PROGRAM "KULTURALNE POMOSTY" 2022

Znane są wyniki naboru wniosków do programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” na rok 2022. Program ten jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne” na lata 2018 – 2022.

  • Nadesłano 97 wniosków, z czego 93 poprawne formalnie oceniono według kryterium organizacyjnego, strategicznego i merytorycznego. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację 17 zadań. Z uwagi na limit finansowy budżetu programu (1 000 000 zł), próg punktowy uprawniający do otrzymania dofinansowania został podniesiony z 70 do 80 punktów, zgodnie z zapisami § 9 ust. 18 Regulaminu programu Kulturalne pomosty.
  • Wnioskodawcy, łącznie, wnioskowali o kwotę 10 407 198,00 złotych. 
    Przyznano dofinansowanie w wysokości 1 000 000 zł.
  • Projekty w ramach tegorocznej edycji programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” będą realizowane w 20 krajach, na trzech kontynentach, w terminie do końca 2022 roku.

Instytut Adama Mickiewicza przeprowadził nabór do programu dotacyjnego IAM „Kulturalne pomosty” na rok 2022. Program jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne”. Kierowany jest do podmiotów prawa polskiego: organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Dofinansowane mogą zostać wydarzenia kulturalne, przygotowane we współpracy z partnerami z 20 krajów, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu, „Wytyczne programowe”. Konieczne jest potwierdzenie współpracy z partnerem zagranicznym na etapie składania wniosku. Skan dokumentu potwierdzającego tę współpracę jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku.

Budżet programu wynosi 1 000 000 PLN.

Program nie przewiduje refundacji kosztów, wydatki po stronie dofinansowania IAM będą uznawane od dnia decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Nabór wniosków trwa do 11 marca 2022 r., do godziny 23:59. Wnioski można składać poprzez system Witkac. W zakładce Konkursy na stronie www.witkac.pl znajduje się konkurs „Kulturalne pomosty 2022”.  

Zapraszamy do składania wniosków.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Ustymowicz:

tel. +48 22 447 61 29;  e-mail: [email protected]