Filozof w trzech słowach

Jak przystępnie opowiedzieć historię polskiej myśli filozoficznej drugiej połowy XX wieku? Culture.pl prezentuje sylwetki dwudziestu najważniejszych polskich filozofów. Od tych najsławniejszych, jak Tatarkiewicz, Kołakowski, Bauman i Tischner, po myślicieli mniej znanych szerszemu kręgowi odbiorców, bez których jednak nie moglibyśmy mówić o filozofii analitycznej czy historii idei.

 

Piotr Nowak podjął się odważnego zadania opisania filozofów w… trzech słowach. Wydawałoby się, że przedstawienie bogatej twórczości myślicieli w trzech słowach – kluczach jest niemożliwe. Piotrowi Nowakowi jednak się to doskonale udaje. I tak w przypadku Krzysztofa Michalskiego owymi trzema słowami-kluczami są: Działanie, Płomień oraz Instytut (chodzi oczywiście o Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu). W przypadku Tatarkiewicza: Powojnie, Szczęście oraz Hauptwerk, a Walickiego: Liberalizm, Rosja i Patriotyzm. 

 

Zabieg opisywania filozofów w trzech słowach wykorzystuje Nowak jako pretekst do opowiedzenia historii polskiej myśli filozoficznej drugiej połowy XX wieku. Odwołuje się do tekstów źródłowych, sięga do prywatnej korespondencji, odkrywa nieznane fakty i przytacza ciekawe anegdoty. Felietony Nowaka to również szczególnego rodzaju opowieść o czasach, w których filozofowie odgrywali istotną rolę w życiu politycznym i społecznym, tworząc np. Warszawską Szkołę Historii Idei (przypomnijmy również, że w latach 60-tych Wydział Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim uważany był za jeden z wiodących na świecie). 

 

W kolejnych odsłonach cyklu (liczącego w sumie 60 odcinków) przeczytamy     m. in. o Szackim, Skardze, i Ingardenie, o filozofach analitycznych (Bocheński, Kotarbiński, Łukasiewicz) oraz o takich artystach, jak Chwistek i Witkacy, którzy, choć nie są określani mianem filozofów sensu stricto, stworzyli własne, niezwykle ciekawe, systemy filozoficzne. 

 

Dotychczas opublikowane felietony można przeczytać tutaj:

https://culture.pl/pl/autor/piotr-nowak

 

Autor - Piotr Nowak - to filozof, dr hab., pracujący na stanowisku profesora na Uniwersytecie w Białymstoku, redaktor, autor kilku książek oraz licznych przekładów pisarzy rosyjskich oraz prac filozoficznych. Jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika filozoficznego „Kronos. Metafizyka – Religia – Kultura” oraz „Kronos. Philosophical Journal”. Członek Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego. Stale współpracuje z TVP Kultura. Autor blisko dwustu artykułów naukowych i popularnonaukowych w językach polskim, angielskim, rosyjskim i białoruskim. Ekspert w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, w Narodowym Centrum Kultury oraz w Instytucie Książki. 

 

 

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Mitrovič

[email protected]

+48 601 800 268

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Dzięki projektom, realizowanym m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, Brazylii, krajach Beneluksu, Korei, Japonii i w Chinach, Instytut zyskał unikatowe doświadczenie, wynikające ze współpracy na styku różnych kultur, światopoglądów i tradycji. Budowane i pielęgnowane latami relacje z najważniejszymi instytucjami oraz festiwalami na świecie zaowocowały udziałem polskich twórców w przedsięwzięciach, realizowanych w 70 krajach na 5 kontynentach.