Informacja o zmianach rejestrowych IAM

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że z dniem 1 maja 2024 rozpoczęła działalność nowopowstała instytucja -
Instytut Adama Mickiewicza. Nowa państwowa instytucja kultury powstała na mocy Zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 kwietnia 2024 r., poz. 43, w sprawie połączenia
państwowych instytucji kultury: Biura „Niepodległa” i Instytutu Adama Mickiewicza oraz utworzenia
państwowej instytucji kultury – Instytutu Adama Mickiewicza.

Zadaniem nowego Instytutu Adama Mickiewicza jest popularyzacja polskiej kultury za granicą oraz
inicjowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej w zgodzie z założeniami
polityki zagranicznej i kulturalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Informujemy, że wskutek połączenia zmianie ulegają dotychczasowe dane rejestrowe instytucji tj.
numery NIP , REGON, a także RIK.

Aktualne dane to:
Instytut Adama Mickiewicza
Ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa
RIK 137/2024
NIP: 7011203621
REGON: 528511890

Instytut Adama Mickiewicza z dniem 1 maja 2024 r. przejął wszelkie prawa i obowiązki łączonych
państwowych instytucji kultury: Instytutu Adama Mickiewicza, z siedzibą w Warszawie (00-560), przy
ul. Mokotowskiej 25 wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 70/2006 oraz Biura „Niepodległa”, z siedzibą w Warszawie
(00-560), przy ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 100/2017
W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach
i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur), a także kierowanie
wszelkiej korespondencji wg wskazanych wyżej danych.

Dyrekcja
Instytutu Adama Mickiewicza