Nabór do rezydencji artystycznej w Akademie Schloss Solitude rozstrzygnięty

Informacja prasowa, 02.08.2022.

 

Nabór do rezydencji artystycznej w Akademie Schloss Solitude rozstrzygnięty

Jaśmina Wójcik została zaproszona do udziału w tegorocznej rezydencji artystycznej w jednym z najbardziej uznanych centrów rezydencyjnych w Europie – Akademie Schloss Solitude w Stuttgarcie.

Przedstawiciele Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Akademie Schloss Solitude spośród wielu kandydatów wybrali Jaśminę Wójcik do udziału w rezydencji artystycznej w Stuttgarcie.

Jaśmina Wójcik to artystka wizualna zajmująca się pracami wideo, rysunkiem, realizowaniem projektów i interaktywnych instalacji w przestrzeni miejskiej oraz animacją akcji społecznych. Tworzy sztukę zaangażowaną, podejmującą temat problemów osób marginalizowanych oraz ważnych kwestii społecznych.  

Akademie Schloss Solitude realizuje międzynarodowe rezydencje artystyczne dla młodych twórców. Jest miejscem umożliwiającym stypendystom poświęcenie się projektom badawczym z dowolnej dyscypliny w sprzyjającym środowisku. Oferuje także możliwość prezentacji projektów publiczności, wspomagając tym samym rozwój młodych artystów i budowanie przez nich swojej rozpoznawalności.

Dzięki współpracy Instytutu Adama Mickiewicza i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z Akademie Schloss Solitude co roku jeden z polskich artystów ma możliwość odbycia rezydencji artystycznej w tym gromadzącym artystów z całego świata centrum. 

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu – budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2022 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest narodową instytucją kultury, miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. W barokowym zamku położonym obok Łazienek Królewskich prezentowane są wystawy, spektakle, działa tu kino i program rezydencji artystycznych. Idee artystów przybliżane są w trakcie warsztatów i oprowadzań. Prowadzona jest tu również działalność wydawnicza. Różne dziedziny sztuki współistnieją tu i przenikają się, tworząc nowe zjawiska. Organizatorem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Kontakt dla mediów

Marta Sadurska

Instytut Adama Mickiewicza

[email protected]

 

Arletta Wojtala

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

[email protected]

 

Opublikowano: 2022.08.03 11:19
Aktualizacja: 2022.08.03 11:19
Autor: Jerzy Ziemacki
Wprowadzenie: Jerzy Ziemacki